Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Idrott på barn och ungas villkor

9 av 10 barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. RF-SISU Västernorrland satsar därför extra mycket på barn- och ungdomsidrott för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn utvecklas och mår bra. 

Den organiserade barn- och ungdomsidrotten är stor i Sverige, och att 9 av 10 barn någon gång är medlem i en idrottsförening är ett bevis på idrottens attraktionskraft. Föräldrarnas engagemang inom barn- och ungdomsidrotten har ökat med tiden och totalt sett är det väldigt många människor involverade. Hur verksamheten ska bedrivas finns det inget direkt facit för och många gånger går åsikterna isär om vad som är rätt och fel.

Stöd och hjälp att få från RF-SISU Västernorrland

Vi vet att det är viktigt för både fysisk och psykisk hälsa att röra på sig regelbundet, både som barn och vuxen. Det är därför också viktigt att vi bedriver idrott som är inkluderande, en idrott där så många som möjligt kan vara med så länge som möjligt. Även om det inte finns något facit så finns det policys och rekommendationer att förhålla sig till. Riksidrottsstyrelsens anvisningar för barn- och ungdomsidrott är ett exempel som alla idrottsledare ska känna till och utgå ifrån i utformningen av verksamheten.
Dessa anvisningar kan du läsa här.

Samsyn Västernorrland

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv. För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har vi, RF-SISU Västernorrland och några av distriktets stora lagidrotter, beslutat att följa dialogmetoden Samsyn.

Har du funderingar som rör barn- och ungdomsidrott så kan du vända dig till distriktets sakkunnige Magnus Forsberg.