Hem / Vi arbetar med / Antidoping

Nolltolerans mot doping

Rent spel är en naturlig del i idrottens värdegrund Idrotten vill och innefattar bland annat en idrott fri från doping. Hos oss i Västernorrland är en nolltolerans mot dopning en självklarhet.

Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Fram till årsskiftet 2020/2021 var Riksidrottsförbundet Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Nu är det istället Antidoping Sverige som är Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO) och arbetar för en dopingfri idrott. Antidoping Sverige ägs av Antidopingstiftelsen som är helt fristående, både från idrottsrörelsen och regeringen.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns samlade på www.antidoping.se

Fusk i form av doping skadar idrottens själ och trovärdighet och hotar samtidigt användarnas liv och hälsa. Idrottsrörelsens självklara värden som rent spel och tävling på lika villkor, hotas genom doping. Denna risk kan minska om vi tillsammans kan förnya och förtydliga det etiska perspektivet.

Antidopingsarbete i Västernorrland 

Har du funderat på om det finns en risk att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag och hur kan ni arbeta förebyggande? Västernorrlands Idrottsförbund stödjer SDF och föreningar med utbildningar, information och rådgivning. Föreningen kan arbeta förebyggande genom att vaccinera klubben mot doping, ladda hem samtalsplanen för att ge stöd till dig som ledare, ditt lag eller förening när ni skall prata om antidoping. E-utbildningen Ren vinnare riktar sig särskilt till idrottsutövare men också till stödpersonal.

Antidoping Sverige kan du läsa mer om antidopningsarbetet i Sverige samt hitta direkt information om:

· Dispens

· Dopingkontroller

· Dopinglistor

Ren vinnare

En e-utbildning riktad till idrottsutövare och ledare.

Till utbildningen

Vaccinera klubben


En e-utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.

Till utbildningen