Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan

Berika skoldagen med mer fysisk aktivitet

Barn rör sig allt mindre i sin vardag vilket leder både till ökad risk för sjukdomar och psykisk ohälsa. Vi på RF SISU Västernorrland hjälper skolor att berika skoldagen med mer fysisk aktivitet.

Barn och ungdomar rör sig allt mindre i vardagen. Det finns många orsaker till det, bland annat en ökad skärmtid och en innovativ mänsklighet som hittat på bekväma lösningar. Men människokroppen är fortfarande anpassad för ett fysiskt aktivt liv. Vi har under årtusenden varit beroende av vår kropp för att samla, jaga och odla vår mat för att överleva. Vår livsstil har förändrats enormt på bara några få generationer.

Vi vet idag att fysisk inaktivitet ökar risken för bl.a. hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet, vissa former av cancer, och psykisk ohälsa. Dessutom försämras kognitiva funktioner, vilket inte minst är viktigt i skolan.

Stöd och hjälp att få från RF-SISU Västernorrland

Inom ramen för rörelsesatsningen i skolan hjälper vi skolor att berika skoldagen med mer fysisk aktivitet, främst genom utbildning och processer med skolledning och personal. Det handlar inte bara om idrotten i skolan, utan även om hur barnen tar sig till och från skolan. Hur raster, fritidsverksamhet och skolgård är utformade. Och det handlar om aktivt lärande och rörelsepauser under lektioner. 

Sedan våren 2018 arbetar vår idrottskonsulent Magnus Forsberg på RF SISU Västernorrland tillsammans med skolorna i Ånge och Kramfors.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag och leds på lokal nivå av distriktsidrottsförbunden. Målgruppen är förskoleklass till årskurs 6.