Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrottssvaga områden

Idrottssatsningar kan stärka områden

Idrottsrörelsen befinner sig just nu i en häftig förändringsresa, där en av utmaningarna är att inkludera de som i dag står utanför idrottsrörelsen. I Västernorrland genomförs just nu två lokala satsningar för att stärka föreningsidrotten i idrottssvaga områden.

Sedan 2018 arbetar vi med olika metoder för att stärka föreningsidrotten i olika områden för att stödja etablering och inkludering av nya målgrupper till idrotten. 

Via Riksidrottsförbundet har vi fått möjlighet att starta igång Projekt Idrottssvaga områden. Arbetet i ”Idrottssvaga” områden syftar till att idrott ska vara till för alla oavsett vart du växer upp och skapa ett intresse för rörelse hela livet. Vi vill också använda idrotten som ett verktyg för att bryta utanförskap, öka jämställdheten, skapa trygghet och bidra till folkhälsa.

Satsning i Tallnäs och Bredsand pågår

Just nu pågår en satsning i de två utvalda bostadsområden i Västernorrland där idrotten tidigare inte har varit så närvarande, Tallnäs i Timrå och Bredsand i Sundsvall. Den organiserade spontanidrotten får ta stor plats och en av framgångsnycklarna för att nå de som tidigare stått utanför föreningslivet är att utgå ifrån vad barnen- och ungdomarna vill göra. Genom att projektledarna har god lokalkännedom lyckas de med att engagera ungdomar i närområdet och ger dem en mötesplats med bra förebilder.  Engagemanget skapas genom mötesplatser, folkbildning och nya former av idrott.

Projektet bidrar även till nya idrottsledare som fått utbildning i bland annat ledarskap, Åldersanpassad fysisk träning, HLR, föreningslära och värdegrundsfrågor. Genom ett nytt sätt att organisera idrott på har många barn och ungdomar fått möjlighet att både idrotta i förening men även fått möjligheten att bli ledare.  

I områdena har det väckts ett intresse för idrott, hälsa och kultur. 

Är du nyfiken på detta eller har frågor så kontakta vår projektledare Elin Löfblad.