Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrottssvaga områden

Idrottsaktiviteter kan stärka områden

Idrottsrörelsen befinner sig just nu i en häftig förändringsresa, där en av utmaningarna är att inkludera de som i dag står utanför idrottsrörelsen. I Västernorrland genomförs just nu ett arbete för att stärka föreningsidrotten i idrottssvaga områden.

Via Riksidrottsförbundet har vi fått möjlighet att starta igång Projekt Idrottssvaga områden. Arbetet i ”Idrottssvaga” områden syftar till att idrott ska vara till för alla oavsett vart du växer upp och skapa ett intresse för rörelse hela livet. Vi vill också använda idrotten som ett verktyg för att bryta utanförskap, öka jämställdheten, skapa trygghet och bidra till folkhälsa. 

Under ett par år har vi haft en satsning i ett bostadsområde i Västernorrland där idrotten tidigare inte har varit så närvarande, Tallnäs i Timrå. Den organiserade spontanidrotten har fått ta stor plats och en av framgångsnycklarna för att nå de som tidigare stått utanför föreningslivet har varit att utgå ifrån vad barnen och ungdomarna vill göra. Genom att projektledarna har god lokalkännedom lyckas de med att engagera ungdomar i närområdet och ger dem en mötesplats med bra förebilder. Satsningen i Tallnäs övergick under 2021 till att bli en satsning i kommunal regi.

Genom ett nytt sätt att organisera idrott på har många barn och ungdomar fått möjlighet att både idrotta i förening men även fått möjligheten att bli ledare. Genom projektet har det väckts ett intresse för idrott, hälsa och kultur. 

Se från friidrottsaktiviteter i Tallnäs Hopp:

Under 2020-2021 genomfördes också projektet BredIdrott i Bredsand i samma anda.

Är du nyfiken på detta eller har frågor så kontakta vår verksamhetschef Andreas Johansson.