Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrott för äldre

Idrott för äldre – pilotprojekt i Västernorrland

Bara för att du blir äldre försvinner inte behovet av att vara fysiskt aktiv eller ha ett socialt sammanhang. Men långt ifrån alla idrottsföreningar erbjuder verksamhet för personer över 65 år. I Västernorrland pågår därför en satsning för att skapa fler aktiviteter för äldre.

Regeringen har valt att satsa 20 miljoner kronor på Riksidrottsförbundet för en särskild äldresatsning under två års tid. RF har därefter valt ut Västernorrland som ett av sex pilotdistrikt. Målet är att sänka trösklarna hos idrottsföreningarna och skapa såväl fysisk aktivitet som social samvaro i föreningar i länets komuner.

Sök ekonomiskt stöd senast 23 december 2021.

Projektledaren Fanny Libell arbetar aktivt för att öka antalet äldre som idrottar i förening. Just 65-plussarna är en målgrupp som är, om man generaliserar, ensam och stillasittande idag, vilket gör att förutsättningarna för satsningen goda. Det finns ett identifierat behov hos en målgrupp och det finns gott om idrottsföreningar med potential.

– Vi vill bryta barriären mellan äldre och föreningslivet. Den här målgruppen har alla möjligheter i världen att vara aktiva i en förening, säger Fanny Libell.

Läs mer: Fanny är ny konsulent i Kramfors, Härnösand och Sollefteå

Fokus i satsningen är att skapa goda förutsättningar för målgruppen 65+ att idrotta i förening, att samverka med seniororganisationerna och andra samhällsaktörer samt att främja folkbildningsinsatser. Metoder för att starta igång hållbara aktiviteter för målgruppen och våra idrottsföreningar är föreningsinspiration/föreningsutveckling, möjlighet att söka projektmedel, ledarrekryteringar och ledarutbildningar. 

Kontakta oss om du vill veta mer

Har er idrottsförening tankar på att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65 +? Kontakta Fanny Libell på RF-SISU Västernorrland för dialog om hur vi kan stötta er förening.