Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt / Idrott och arbetsmarknad

Idrotten bidrar till stärkta jobbmöjligheter

Det finns grupper av människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och här kan idrotten vara en väg ut ur utanförskap. I projektet får fler stärkta möjligheter till nya jobb samtidigt som det lokala idrottslivet har möjlighet att utvecklas.

Idrotten har lång erfarenhet av att genom praktik och utbildning möjliggöra för människor att få jobb och kan via projektet nu ytterligare stärka insatserna för att få fler i jobb och samtidigt utveckla idrotten lokalt och regionaltSyftet med projektet är att öka deltagarnas anställningsbarhet, genom att öka deras självkänsla, erbjuda utbildningar inom olika områden, skapa nya kontakter och referenser.  

I Örnsköldsvik har ett fixarteam startas där deltagarna hjälper idrottsföreningarna med olika arbetsuppgifter. Det kan vara diverse praktiska jobb, röjning av motionsspår, enklare bygg- och renoveringsuppdrag. Många föreningar har också ett stort behov av administrativt stöd, uppdatering av medlemsregister med mera.

I projektet ingår i dagsläget fyra deltagare, med vitt skilda förutsättningar och erfarenheter.  

Finns det någon förening som skulle behöva den här extra hjälpen, ta då kontakt med projektledaren Jonas Lindgren.