Hem / Egna nyheter / Västernorrland tappade mest ungdomsidrott under pandemin

Västernorrland tappade mest ungdomsidrott under pandemin

Barn och ungas idrottande har minskat kraftigt under pandemin och en ny rapport visar att mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden. Allra mest har idrottandet minskat i Västernorrland visar siffror som släpptes under tisdagen.

I mars 2020 förändrades vår värld och vår vardag dramatiskt. Coronaviruset spred sig som en löpeld över världen och Sverige. Kunskapen om viruset var låg, men att det kunde leda till allvarlig sjukdom och död stod klart tidigt. För idrottsrörelsen var det en självklarhet att bekämpa pandemin gick före att bedriva idrott. De åtgärder som samhället och idrottsrörelsen vidtog begränsade möjligheten att idrotta och bedriva föreningsverksamhet kapitalt.

Effekterna börjar skönjas

Riksidrottsförbundet har tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för 2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar (LOK = statligt lokalt aktivitetsstöd för barn och unga mellan 7 och 25 år). 

Dessutom har RF:s rapport Två år med corona släppts, där närmare 2500 idrottsföreningar svarat på enkätfrågor, specialidrottsförbund och ytterligare idrottsföreningar intervjuats om effekterna av pandemin. Tillsammans med den preliminära statistiken från LOK-stödet (aktivitetsstöd) är bilden djupt oroande.

Läs mer om rapporten Två år med corona

I Västernorrland visar LOK-stödssifforna dessutom att tappet är långt större än riksgenomsnittet.

  • Föreningsaktiviteterna i Västernorrland minskade från 1 576 694 deltagartillfällen 2019, till motsvarande 1209 362, 2021.
  • Tappet motsvarar 23 %, att jämföra med det nationella snittet 13 %.

− Det är ett riktigt allvarligt läge, 23% innebär att i princip att en av fyra barn/ungdomar slutat i en idrottsförening under pandemin och vi vet inte om dom kommer tillbaka. Mer än varannan idrottsförening är oroliga för framtiden för fortsatt tapp av medlemmar, ledare och tränare. Vi vet inte hur mycket och hur länge våra ideella idrottsledare orkar och en förutsättning för att bedriva idrottsverksamhet är ju att det finns ledare, säger Elisabeth Byström, distriktsidrottschef i Västernorrland.

Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle där vi mår bättre.

Byström fortsätter:

Att idrottsrörelsen är stark och engagerad är viktigt för Västernorrland och får inte tas för given. Varje krona som satsa på idrottsrörelsen är viktig ur så många perspektiv; ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle, hur barn och ungdomar mår här och nu och inte minst för folkhälsan på lång sikt. Därför är det viktigt att vi kraftsamlar och tar ett gemensamt ansvar tillsammans med kommuner och region för att stötta föreningarna på olika sätt för återrekrytering och nyrekrytering av ledare, tränare och alla de barn/ungdomar som under pandemiåren slutat med sin idrott.

Många idrotter drabbade

I snitt var minskningen 23 % i Västernorrland. Bland de 30 idrotter som rapporterat in flest deltagartillfällen är den största numerära minskning hos innebandyn, fotbollen och ishockeyn.

  • Innebandyn redovisar en minskning på 38 procent jämfört med innan pandemin 2019. I absoluta tal innebär det en minskning på 75 303 deltagartillfällen. Även i landet som helhet har innebandyn drabbats hårt med ett snitt på 30-procentig i minskning.
  • Fotbollen, som är Västernorrlands överlägset största idrott, har procentuellt sett tappat lite (-13%) jämfört med snittet i länet men redovisar ändå dubbelt så stort tapp som fotbollen gjort i snitt i landet (endast -6%). I Västernorrland betyder det en minskning med 69 246 deltagartillfällen.
  • Ishockeyn har ett tapp på -26 procent med en minskning med 54 160 deltagartillfällen, att jämföra med rikssnittet på -11 procent.

 

Mer än halverade verksamheter

Procentuellt sätt har idrotter som bordtennis, boxning, karate, skolidrott, judo, och badminton mer än halverat sina verksamheter för barn och unga under de två åren. Parasporten i länet är liten men har nästintill redovisat obefintlig verksamhet.

 

Topp 30 i Västernorrland sorterat på störst minskning av antal deltagartillfällen 

LOK_2021.png

Deltagartillfällen procentuell förändring mellan 2019 och 2021 sorterat på kommuner

Timrå                                  -39%

Kramfors                             -34%

Härnösand                          -30%

Ånge                                   -29%

Sollefteå                             -24%

Örnsköldsvik                       -21%

Sundsvall                            -19%

 

Fakta om LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF.

Statistiken bygger på antalet så kallade ”deltagartillfällen”. Det antal personer som deltagit vid en träning eller tävling som pågått i minst 30 minuter. Deltar 20 personer på en fotbollsträning räknas det alltså som 20 deltagartillfällen.

Resultaten ovan baseras på idrottsföreningarnas ansökningar för helåret 2021 jämfört med 2019, det vill säga innan pandemin. Resultatet är preliminärt.

Länkar:

Info om Rapporten Två år med corona

Dokument med  LOK-statistik 2021