Hem / Egna nyheter / Västernorrlands kommuner öppnar anläggningarna för barn och unga

Västernorrlands kommuner öppnar anläggningarna för barn och unga

Från måndag den 25 januari öppnar kommunala idrottsanläggningar i länet upp för träning för barn och unga födda 2005 och senare. Träningen ska ske på ett smittsäkert sätt och man ska undvika trängsel enligt pandemilagen och nationella allmänna råden.

Den 21 januari gav regeringen det tydliga beskedet att idrottsträningar för barn och ungdomar som är födda 2005 och senare bör återupptas både inomhus och utomhus. Restriktionerna om stängda kommunala inomhusanläggningar är i övrigt förlängda till den 7 februari – men undantag gäller alltså enligt ovan för de födda 2005 och senare.

Under fredagen lämnade kommunerna i Västernorrland besked om att de följer regeringens rekommendationer. Samtliga öppnar alltså för träning för 2005 och senare från och med måndag. Vissa hallar i Örnsköldsvik och Kramfors kommuner kan dock behöva hålla stängt i ett akut skede på grund av snöproblem på taken, där kan det dröja omkring en vecka innan de öppnas.

Omklädningsrum är stängda med undantag för badhus

Omklädningsrum hålls stängt hos samtliga med vissa undantag för badhus. Där har kommunerna dialog med berörd verksamhet.

Sedan tidigare gäller undantag också för yrkesmässig träning i de kommuner som har elitverksamma idrottare.

Läs mer om vad som räknas som yrkesmässig idrott

Personer födda 2004 och tidigare ska precis som tidigare undvika att träna i större grupper och om möjligt träna utomhus. För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd. Läs mer här.

Läget är fortsatt allvarligt och det innebär fortfarande att vara restriktiv och hålla nere smittspridningen så mycket som möjligt.   

Pandemilagen ska följas

Föreningar som drar igång med inomhusaktiviteter måste följa den nya pandemilagen som anger hur många personer som får vistas samtidigt i offentliga lokaler. På varje lokal ska det finnas anslag som anger antalet för de olika lokalerna i anläggningarna. Föreningarna ansvarar också för att följa de nationella allmänna råden och göra allt för att undvika trängsel.

Så här är läget i våra kommunala anläggningar

Sundsvalls kommun

Från och med måndag 25 januari är kommunens idrottshallar, simhallar och ishallar endast öppna för skolverksamhet och träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare. Omklädningsrum hålls stängda med undantag för simningen.

Ånge kommun

Öppnar inomhusidrotten på måndag 25 januari för tränarledda träningar för barn och unga födda 2005 och senare. Inga omklädningsrum är dock öppna för dem. Idrottsgymnasiet är enda undantaget som tillåts använda omklädningsrummet.

Kramfors kommun

Fortsätter hålla stängt vid kommunens samtliga idrottsanläggningar, till exempel ishallar och idrottshallar till och med 7 februari med undantag för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Alla omklädningsrum hålls stängda. Fortsätter hålla stängt vid kommunens simhallar till och med 7 februari med undantag för de skolor som fortsätter sin simundervisning och simskola samt för föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

Härnösands kommun

Öppnar från och med måndag 25 januari kommunens fritids- och idrottsanläggningar för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 och senare.  Anläggningarnas omklädningsrum är stängda. Ett undantag är simträning där ombytet får ske på plats. Toaletter är öppna på alla anläggningar.

Sollefteå kommun

Avser att öppna verksamheter från och med måndag 25 januari där det är möjligt. Detta gäller idrottshallar, ishallar och badhus för barn och unga födda 2005 och senare. Fortsatt stängda omklädningsrum för idrottshallar och ishallar. Däremot öppet för simning där det är viktigt att hålla avstånd. Alpint: Hallsta och Ramsele kan ha serveringar öppna om de följer pandemilagen. Väljer föreningarna att hålla stängt kommer inte värmestugorna/serveringarna att vara öppna. Längd: Värmestugor och omklädning hålls tillsvidare stängda. Gym: Aqua fortsatt stängt.

Timrå kommun

Från och med 25 januari öppnar idrottshallar upp igen för skolverksamhet samt för föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet födda 2005 eller senare. Omklädningsrum kommer fortsättningsvis att hållas stängda i idrottshallarna. Simhallen öppnar upp igen för skolverksamhet samt för föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhet födda 2005 eller senare.

Mer info

För specifik information kring enskilda anläggningar, se respektive kommuns hemsida.