Hem / Egna nyheter / Välkomnar nytt nationellt stöd för idrottsanläggningar

Välkomnar nytt nationellt stöd för idrottsanläggningar

Kommunerna står för den största finansieringen av idrottsanläggningar i Sverige.
"Det är ett tufft uppdrag", konstaterar Niklas Evaldsson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sundsvall som välkomnar en nationell stödfunktion.

De flesta kommuner i Sverige brottas med problem som rör idrottsanläggningar. Föråldrade anläggningar, för få anläggningar, för små anläggningar, utmaningarna ser olika ut, till exempel beroende på olika förutsättningar i storstad kontra små orter och samhällen i glesbygd och landsbygd. Då en kommun kan ha för få anläggningar eller idrottsmiljöer kan en annan stå med för många anläggningar i relation till befolkningsunderlaget. Ofta står de dessutom med anläggningar som inte motsvarar dagens behov.

Läs mer: Danmark långt före i att utveckla idrottsanläggningar

– Problemet är att väldigt mycket är byggt på 60- och 70-talet, som Sporthallen i Sundsvall och badhusen i Matfors, Njurunda och Kvissleby. Det är enorma underhållsbehov. Vi har också många andra anläggningar som inte är anpassade, de är ofta för små, säger Niklas Evaldsson.

Det finns även en förväntan på nybyggnation då de anläggningar som finns inte motsvarar de behov som finns. Inom vissa idrotter tvingas föreningarna neka nya medlemmar på grund av att de inte har de idrottsytor som krävs.

För kommunernas del finns det så klart också många andra delar i helhetspusslet. I Västernorrland brottas kommunerna också med en åldrande befolkning.

– Vi har demografiska utmaningar att ta hänsyn till. Vi har en åldrande befolkning i Sundsvall så samtidigt finns det ett behov att bygga fler äldreboenden och satsa mer på äldrevården.

Anläggningsgrupp för att hjälpas åt

Under det senaste året har flera idrotter och RF-SISU Västernorrland gått ihop i en anläggningsgrupp för att försöka hjälpas åt att hitta vägar framåt. Bland annat har gruppen gjort ett arbete med att prioritera bland behoven. Historiskt sett har de som tagit mest plats också lyckats bäst med att få igenom sina krav. På det här sättet är det möjligt att få en mer balanserad bild av läget och hitta lösningar där flera idrotter kan samsas om samma ytor. Men trots det är läget tufft.

– Rent ekonomiskt kan vi inte leva upp till målen och behoven som idrottsrörelsen har, säger Niklas Evaldsson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sundsvall som välkomnar ett nationellt stöd.

Niklas Evaldsson är positiv till förslaget från Riksidrottsförbundet som går ut på att inrätta en nationell anläggningsfunktion. Den nationella funktionen skulle likt Danmarks anläggningsfond kunna ge stöd för innovation och modernisering av idrottsanläggningar, samla och utveckla kunskap kring anläggningar och stödja kommunerna som ofta bär hela kostnaderna.

– Jag tycker att idén känns bra. Det är till exempel stora kostnader för oss för att ta fram ett förslag på en ny idrottshall. Exempelvis så blir det mycket arbete och kostnader att ta fram hur idrottshall i Indal ska se ut, trots att den är av enklare slag. Då måste vi hitta andra kommuner som har enklare idrottshallar som vi kan jämföra med. Samordning och en kunskapsbank skulle underlätta det mycket, vilket också skulle innebära ekonomiska besparingar, menar Evaldsson och fortsätter

– Jag hoppas också att det ska gå att söka ekonomiska medel för investeringar.

Idrottspolitisk strategi pekar ut riktningen

I Sundsvalls kommun pågår just nu ett arbete med att ta fram en idrottspolitisk strategi. Den löser inte den ekonomiska situationen men pekar ut en viljeriktning.

– Det gör att alla investeringar kan leda fram till ett tänkt mål. Det kan också underlätta för att få hela den kommunala organisationen att tänka idrottsfrågor, till exempel när det ska byggas nya bostadsområden. Där behövs plats för rörelse och det är inte alltid som man tänker på det, säger Niklas Evaldsson.

RF-SISU Västernorrland företräder idrottsrörelsen och ser liksom Evaldsson på Sundsvalls kommun stora vinster med en ny nationell funktion som ligger på regeringsnivå.

– Idrotten har en avgörande betydelse för hälsa och socialt sammanhang för människor i alla åldrar. Vi ser att tillgången till idrottsanläggningar är varierande i länet och att det finns behov av nya och flera anläggningar men även behov av underhåll och modernisering för att vara funktionella för de behov idrotten har - inte minst för att kunna vara inkluderande och välkomnande för alla, säger Susanne Öberg, ordförande i RF-SISU Västernorrland.