Hem / Egna nyheter / Utbildning i ren hårdträning

Utbildning i ren hårdträning

Dopning finns överallt men är svårt att ta på. Föreningar med egna gymanläggningar kan nu utbilda sin personal för att förebygga och minska utbredningen. Utbildningen med 100% Ren hårdträning sker via webben den 2 juni.

100 % Ren hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Som en del av metoden utbildas personal på träningsanläggningar, träningsanläggningar diplomeras och man blir en del av ett nätverk som arbetar för att motverka och förebygga dopning i Sverige.

"Dopning är inte kopplat till samhällsklass, ålder eller social härkomst. Problemet finns överallt - sannolikt också där du tränar"

Så beskrivs läget av nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) där RF-SISU Västernorrland är en av nätverkets samarbetspartners. För att förebygga och minska utbredningen finns bland annat webbutbildningen som riktar sig till föreningar som har egna gymanläggningar, till exempel atletklubbar och F&S.

Huvudkomponenterna i arbetsmetoden är:

  1. Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.

  2. Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen, utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och personal, ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktsidrottsförbundet, utsett en antidopningsansvarig på anläggningen samt att det ska finnas en antidopningspärm på anläggningen.

  3. Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

PROGRAM den 2 juni kl 15.30-21.00:
Välkommen och introduktion
Kost och kosttillskott
Anabola steroider – tecken, symtom och sociala konsekvenser
Dopningslagen och polisens arbete mot dopning
Idrottens dopingregler och dopingkontroller

UTBILDARE:
Johan Öhman, föreläsare och utbildare i antidopningsfrågor
Johan Ekström, polis, utredare på spaningssektionen i Stor Göteborg
Ellen Forsberg, RF-SISU Västernorrland

MÅLGRUPP:
Utbildningen vänder sig till ägare och/eller styrelse, platschefer, träningsansvariga, antidopningsansvariga, PT´s, instruktörer och receptionspersonal på träningsanläggningar i Västernorrland.

 

Länk till anmälan:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasternorrland/2020-05-18-grundutbildning-i-arbetsmetoden-100-ren-hardtraning.html