Hem / Egna nyheter / Susanne Öberg om att vara första kvinnliga ordföranden: ”Jämställdhet är ett sätt att förhålla sig till livet”

Susanne Öberg om att vara första kvinnliga ordföranden: ”Jämställdhet är ett sätt att förhålla sig till livet”

För ett år sedan valdes Susanne Öberg till den första kvinnliga ordföranden någonsin RF-SISU Västernorrlands 115-åriga historia.
"Jämställdhet är inget ämnesområde för mig. Det är ett sätt att förhålla sig till livet" säger hon.

Den här veckan är det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Och dessutom ett år sedan Susanne Öberg skrevs in i RF-SISU Västernorrlands historieböcker. Men att vara den första kvinnliga ordföranden i RF-SISU Västernorrland (Före detta Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna som blev en och samma organisation för ett år sedan) är dock inget hon reflekterat särskilt mycket över.

– Det är så självklart för mig. Att sträva efter jämställdhet och inkludering är inget projekt. Det är den jag är och vill vara, säger hon.

Ändring av stadgar ska leda till jämställda styrelser

I juni 2021 träder en ändring av Riksidrottsförbundets stadgar i kraft som innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar. Om vi tittar in i vår egen organisation så är fördelningen 57 procent kvinnor i RF-SISU Västernorrlands styrelse och i valberedningen är 40 procent kvinnor. Dessutom leds kansliet av en kvinna. Elisabeth Byström är distriktsidrottschef sedan tre år tillbaka.

Hur ser du på jämställdhetsarbetet hos oss i RF-SISU Västernorrland?
– Vi har genomarbetade moderna stadgar och riktlinjer som vi också lever efter, det underlättar jämställdhetsarbetet. Jämställdhet och inkludering är prioriterat i vår verksamhet, vi utbildar i de frågorna och vi för också dialoger med föreningarna kring det. Även idrotten har ett arbete att göra för att utmana normer och vilken idrott som får mest uppmärksamhet och stöd. Det finns också på sina håll en machokultur som jag gärna skulle se städades bort.

Ideellt engagemang

Förutom ordföranderollen är Susanne Öberg också styrelseledamot i Sollefteå Skidor. Hennes ideella engagemang inom idrotten bottnar i hennes barns idrottsintressen.

– De håller på med skidskytte, skidor, fotboll och ridning. Den fritid vi har och den tid vi tillbringar med våra barn är så värdefull. Men det kräver också så mycket mer av en förälder än att bara skjutsa, det kräver att man engagerar sig. Som vuxen vill jag se till att det blir en bra tillvaro för barnen, säger hon och fortsätter:
– Jag är jätteglad att mina barn håller på med idrott. Det ger både bättre skolresultat och ger en gemenskap utanför skolan. Man ingår i ett lokalsamhälle tillsammans med andra, får en bra relation till andra vuxna och lär sig att respektera sina ledare.

Läs mer i vår nya porträttserie: Kristina Girhagen

Susanne ler när hon berättar om sin relativt korta idrottskarriär:

– Jag började min karriär som fikaansvarig. Det kan man skoja om, men jag tycker att det är viktigt att vi synliggör alla som engagerar sig. Vi har mycket fokus på ledarna. Det borde ha en högre status att vara den som sköter fik eller matchtröjorna till exempel. De sysslorna är inte i frontlinjen, men de är viktiga. Och det är många kvinnor som återfinns i just de rollerna.

Annan syn på lågstatusuppdrag krävs

Hon berättar att hon ser på jämställdhet inom idrotten främst från två olika perspektiv. Det ena är att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. Hur fördelar vi resurserna inom idrotten? Det andra är att det behövs en annan syn på lågstatusuppdrag, likt det hon själv började med.

– Det är många gånger de personerna som får allt att snurra inom idrotten.

En av idrottens utmaningar är just att få tillräckligt många ideella krafter. Det kräver ett nytt sätt att tänka, enligt Susanne Öberg.

– Jag tror att vi måste tänka till mer kring inkludering, både när det gäller utanförskapet i samhället men också att vi har olika geografiska skillnader i Västernorrland med olika utmaningar. I städerna har vi stora bostadsområden med socioekonomiskt svaga grupper och landsbygden har färre föreningar till exempel. Då måste vi tänka olika ut ifrån det.

Familjebilden ser annorlunda ut i dag också, vilket påverkar hur barn kan delta i idrotten eller hur mycket man som förälder kanske har möjlighet att hjälpa till och bidra i en förening.

– Hur gör vi idrott till ett enkelt val för alla föräldrar? Vi behöver hitta andra arbetssätt, så att fler får det enklare att komma in i föreningslivet. Det behövs fler personer med annan erfarenhet i styrelser för att vi ska lyckas förändra hur det ser ut i dag. Man behöver ha erfarenhet av arbete med integration, hbtq-frågor, funktionsnedsättningar, mångfald och så vidare.

Jämställdhetsfrågan viktig i vardagen

Jämställdhetsfrågan behöver vara på bordet hela tiden. Det ska vara självklart menar hon även i det som en del skulle beskriva som ”det lilla”.

– Man behöver till exempel vara medveten om vilka signaler priserna på prisbordet sänder, beroende på vilka färger priserna har, säger Susanne som ett konkret exempel.

Susanne Öberg har ett stort engagemang för jämställdhetsfrågor och jobbar bland annat som konsult till vardags där hon hjälper framförallt skogsnäringen med jämställdhets- och hållbarhetsfrågor. Hon beskriver sin egen uppväxt som jämlik. Hennes pappa, som har samiska rötter, var föräldraledig med henne när hon var liten. Hennes mamma gick teknisk utbildning och båda föräldrarna har haft ett stort samhällsintresse och engagemang i föreningsliv. Mycket har handlat om rättvisefrågor. Såväl hennes pappa som bror har varit aktiva inom skogsbranschen så för Susanne var det ett naturligt steg att bli skogsägare själv. Hon tar en klunk från sitt te och blickar ut genom fönstret. Hon har 200 hektar mark och bor sedan 13 år i ett hemman från 1851 i Stensätter utanför Bollstabruk. Under 20 år jobbade hon åt LRF men jobbpendlade och var alltid tillgänglig för arbete. För 1,5 år sedan bestämde hon sig för att bli sin egen arbetsgivare.

– Jag började längta efter fjällen utan mottagning… jag ville ha ett annat sorts liv, berättar hon.

Nu styr hon sina egna arbetstider och försöker vara mer närvarande som förälder. Hon har också uppfyllt en gammal dröm och skaffat jakthund.

– Jag trivs väldigt bra så här, säger Susanne Öberg innan hon greppar kopplet och går ut i sin skog bakom husknuten tillsammans med Njalla.

Profilen_2.jpg

Fakta/Susanne Öberg

Ålder: 45 år

Bor: I Stensätter, utanför Bollstabruk

Familj: Två idrottande barn

Uppdrag: Ordförande i RF-SISU Västernorrlands styrelse sedan 2020. 

Gör till vardags: Ledarskapskonsult.

Susanne_Öberg2.jpg