Hem / Egna nyheter / Stort intresse för parasport i Örnsköldsvik

Stort intresse för parasport i Örnsköldsvik

Sju olika idrotter fanns representerade när Parasportförbundet bjöd in till möte i Örnsköldsvik i förra veckan. Syftet: Ge fler personer med funktionsnedsättning möjlighet till att idrotta.

Parasportförbundet vill få igång mer idrott för personer med funktionsnedsättning i Örnsköldsvik. I dagsläget är behovet större än utbudet. Förra veckan hölls ett möte med flera idrotter i frågan. Förhoppningen är att fler ska komma igång.

-Jag känner optimism för parasport och allas möjlighet till fysisk aktivitet i Örnsköldsvik, säger Johannes Dock som är vice ordförande i Parasportförbundet Västernorrland och var på plats på mötet.

Nytt möte under våren

Representanter från såväl orientering, skidor, innebandy, segling, bangolf, gymnastik som fotboll var närvarande och det var mycket diskussioner kring möjligheterna att inkludera parasport i ordinarie verksamhet. Det finns ett intresse men behovet av ledare och särskild ledarutbildning är stort. Det krävs också en tydlig plan för hur man ska ta emot personer med funktionsnedsättning så att mottagandet blir så bra som möjligt.

Under kvällen beslutades det att det blir en ny träff under våren med fler intressenter, bland annat är tanken att bjuda in representanter från särskolor, habilitering, assistansbolag, Bup med flera.

- Det är viktigt att nätverka. Då kan man lära av varandra och vad andra har gjort. Även föräldrar sitter på mycket kunskap som man kan lära av, säger idrottskonsulenten Lena Andersson som var på plats för RF-SISU Västernorrlands räkning.

Det fanns också idéer på att bjuda in till någon form av idrottens dag, där personer med funktionsnedsättning får chans att prova på olika idrotter. En annan idé som lyftes var att starta en resurspool med till exempel fritidsledare. Kan det finnas spetskompetens att tillgå de första månaderna när man som förening försöker komma igång?

Starkt engagemang från idrotterna

Johannes Dock var väldigt nöjd med det första samverkansmötet och ser med tillförsikt på det fortsatta arbetet.

- Jag är imponerad av föreningarnas engagemang för fysisk aktivitet för personer med funktionsnedställning, säger Johannes Dock.