Hem / Egna nyheter / Stöd till er med mindre arrangemang

Stöd till er med mindre arrangemang

För att veta hur mindre idrottsarrangemang kan genomföras mer smittsäkert kan man ta stöd av samma föreskrifter som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Mängder av både stora och små idrottsaktiviteter pågår samtidigt som smittspridningen av covid-19 tilltar. Därför rekommenderas arrangörer att ta stöd av samma föreskrifter som finns till arrangörer med över 100 personer i publiken.

Så här står det hos Folkhälsomyndigheten:

Barn och unga

Skola och fritidsaktiviteter står för mer än utbildning och fysisk aktivitet, till exempel socialt sammanhang och som skyddsnät för dem i utsatta situationer. Idrottsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. För att veta hur dessa arrangemang kan genomföras mer smittsäkert kan man ta stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

På länsstyrelsens webbplats hittar ni mer information om allmänna sammankomster.

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

  • vidta åtgärder för att sprida ut deltagares ankomsttid,
  • informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa,
  • anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
  • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
  • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, exempelvis genom markeringar på golvet eller marken,
  • anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
  • förhindra folksamlingar i exempelvis en foajé och liknande utrymmen genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Dessa allmänna råd gäller inte för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som använder vaccinationsbevis.

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)