Hem / Egna nyheter / Skärpta allmänna råd i Västernorrland – så påverkas idrotten

Skärpta allmänna råd i Västernorrland – så påverkas idrotten

Folkhälsomyndigheten har idag skärpt restriktionerna i Västernorrland. Detta påverkar också idrotten i länet. Vi bjuder därför in föreningar och SDF till ett digitalt informationsmöte i dag måndag, 16 november kl 17.30.

De lokala råden gäller från och med idag, 16 november till och med 13 december, och påverkar i hög grad på vilka sätt idrott kan utövas och bedrivas i länet den närmsta tiden. Kärnan i restriktionerna är att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat att avstå från idrottsträningar, matcher och tävlingar, vilket omfattar alla, med undantag för träning för barn födda 2005 eller senare samt de som utövar idrott som sitt yrke.

Länsstyrelsen har samtidigt beslutat att begränsa publikantalet vid allmänna sammankomster till 50 personer under tiden 18 november till och med 13 december. 

Information till idrotten – se länk nedan

Vi bjuder in Västernorrlands idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) till en digital informationsträff i kväll (måndag 16 november) kl 17.30-18.45. Där kommer vi att ytterligare fördjupa oss i och förtydliga vad de lokala restriktionerna innebär för idrotten tillsammans med smittskyddsläkaren Hans Boman, Riksidrottsförbundets säkerhetsansvarige Lena Sahlin samt beredskapsdirektör Torbjörn Westman och juristen Jonathan Wallmon från Länsstyrelsen.

Föreningar och SDF är välkomna att delta med en representant vardera.

Mötet sker via Teams och du hittar länken till mötet här. 

Precis som tidigare gäller att varje enskild förening och förbund tar ansvar för och beslut om sin verksamhet, utifrån de råd och rekommendationer som gäller.

Information som rör idrotten och coronarestriktionerna publiceras löpande på Riksidrottsförbundets hemsida och på vår hemsida.

 

Gällande skärpta råd i Västernorrland

Följande lokala allmänna råd gäller i första hand till och med 13 december, men kan förlängas:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Västernorrlands län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Det här innebär de skärpta råden för idrotten i Västernorrland

Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras

  • Gäller träning, matcher och tävling

Undantag görs för verksamhet där utövare har idrottsutövningen som yrke. Där gäller de allmänna råden fortsatt.

Träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare får genomföras

Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg:

  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks.
  • Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med idrottsutövande
  • Idrottsverksamhet ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus

Möten sker digitalt

RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.

Möten får genomföras men då digitalt. Gäller från 16 november till och med 13 december.

Publikbegränsning om max 50 deltagare.