Hem / Egna nyheter / Ny strategi för utveckling av landsbygden i Höga Kusten – idrottsföreningar uppmanas svara på remissen

Ny strategi för utveckling av landsbygden i Höga Kusten – idrottsföreningar uppmanas svara på remissen

Nu har idrottsföreningarna i Höga Kustens kommuner möjlighet att ge synpunkter på Leader Höga Kustens nya strategi för landsbygdsutveckling. Strategin lägger grunden för vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas de närmaste åren.

Idrottsföreningarna är en viktig del av en levande landsbygd. Nu när Leader Höga Kusten skickar ut sin strategi för landsbygdsutveckling på remiss hoppas man på kloka synpunkter från idrottsföreningarna i området. Den nya utvecklingsstrategin för Leader Höga Kusten gäller under EU:s programperiod för åren 2023-2030.

Ellen Forsberg är verksamhetschef och ansvarig för projekt och satsningar hos RF-SISU Västernorrland. Hon sitter med i styrelsen – även kallad LAG-gruppen – och  har varit med i arbetet med att ta fram den nya strategin.

– Det är inte jättevanligt att idrottsrörelsen är med i den här typen av arbete, så det känns väldigt bra att presentera den här strategin. Åsikterna som idrottsföreningarna för fram kommer vara viktiga för idrottsföreningarnas möjlighet att genomföra satsningar och vara en del i bygdens utveckling. Det är viktigt att strategin matchar de behov, möjligheter och engagemang som finns i just Höga Kustens område. Idrottsföreningarna en viktig del av samhället, säger Ellen Forsberg.

Nytänkande projekt i samverkan

Leader Höga Kusten är en ideell organisation som arbetar för att utveckla landsbygden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Projekt i leaderområdet stöttas genom EU-medel och offentlig medfinansiering. Pengarna ska gå till nytänkande projekt i samverkan mellan företag, föreningar och andra organisationer som skapar långsiktig utveckling på landsbygden och som gynnar flera. Ju fler som tagit del av remissen, desto mer träffsäker kan den bli.

– Man behöver inte vara van att svara på remisser, det viktigaste är att man tycker till på något sätt. Alla inspel är värdefulla, säger Ellen Forsberg.

Under våren har det genomfört workshops för allmänheten och för utvalda grupper för att få mångas inspel att bygga den nya strategin på. En styrgrupp med representanter från de fyra kommunerna, regionen, RF-SISU Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism, Länsstyrelsen och SLU har styrt strategiprocessen.

Det har lett fram till det förslag som nu presenteras med områdesbeskrivning, vision, mål och insatsområden.  Nu skickas alltså strategin ut för remiss och Leader Höga Kusten ber om idrottsföreningarnas synpunkter.  

Svara gärna på följande frågor:

  1. Finns det en tydlig sammanhållning genom hela strategin från behovsanalys och områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer?Om nej, vad behöver förbättras? 
  2. Kommer målen och insatsområdena kunna bidra till landsbygdsutveckling och förverkligande av lokala utvecklingsinitiativ i Höga Kusten? Är det något ni tycker saknas eller behöver tydliggöras?
  3. Övriga synpunkter?

Skicka era svar senast den 17e september via formulär eller till This is a mailto link.

All information om remissen och strategin med underlag för nedladdning hittar ni här: https://www.leaderhogakusten.se/strategi2030/