Hem / Egna nyheter / Nu firar vi demokratin 100 år – demokratistugan kommer till Örnsköldsvik 8–13 september

Nu firar vi demokratin 100 år – demokratistugan kommer till Örnsköldsvik 8–13 september

Demokratistugan kommer till Västernorrland 8–13 september som en del i att uppmärksamma, fira och värna Sveriges demokrati som i år fyller 100 år. Vi är på plats på torget i Örnsköldsvik på lördag 11 september.

Föreläsningar, dans, samtal med unga om delaktighet och demokratifika är några av aktiviteterna som planeras i samband med stugans närvaro i länet. Demokratistugan är Demokratiårets nationella turnéprojekt som nu kommer till Västernorrland. Stugan kommer att vara placerad på torget i Örnsköldsvik.

– Jag hoppas att många kommer förbi stugan för att lyssna, prata, lära sig mer om vår demokrati och dela med sig av sina tankar kring demokratins utmaningar. Framförallt hoppas jag att programmet under veckan kommer att skapa engagemang och inspiration, särskilt bland våra yngre invånare som är demokratins framtid, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland.

Vårt program i Örnsköldsvik 11 september

Under veckan syns och medverkar Norrdans, Västernorrlands Museum, RF-SISU Västernorrland, flera kvinnoorganisationer, ungdomsrörelsen, studieförbund och politiska organisationer och många fler. Under rubriken ”Demokratifika” bjuds det in till samtal om olika perspektiv på demokrati med bland andra landshövding Berit Högman, biskop Eva Nordung Byström och EU-minister Hans Dahlgren.

RF-SISU Västernorrland tjuvstartade demokrativeckan med en digital ordförandeutbildning under tisdagen, följer upp med en utbildning i föreningslära under onsdagen och har två fysiska aktiviteter på plats vid demokratistugan på lördagen den 11 september. 

RF-SISU Västernorrlands program den 11 september:

1115: Vi finns vid vårt tält på torget i Örnsköldsvik. Kom gärna och hälsa på oss om du har vägarna förbi!

12.00 på torget i Örnsköldsvik: Lunchsnack om ungdomars delaktighet i idrottsföreningar. Samtal med representanter från cykelklubben CK Örnen och Örnsköldsviksortens Ryttarklubb, två goda exempel med erfarenhet från att utveckla sina föreningar med stor inblandning av sina unga medlemmar.

13.00 i vårt tält på torget i Örnsköldsvik: Värdegrundsarbete med ungdomar i fotbollsföreningen BK Örnen. Policys eller en värdegrund finns ofta nedskrivet någonstans. Men hur får man värdegrunden att genomsyra hela föreningen i praktiken? Tillsammans med ungdomar från BK Örnen visar vi praktiskt hur man kan jobba med värdegrundsfrågor genom metoden "Skippa attityden". Genom arbetet bidrar man till en trygg idrottsmiljö och landar i en gemensam syn på hur de aktiva vill vara mot varandra i laget. Arbetet leds av idrottskonsulenten Jonas Lindgren.

Länsstyrelsen är värd för demokratistugan, i samverkan med Örnsköldsviks kommun.

Se hela programmet här: