Hem / Egna nyheter / Krav på vaccinationsbevis från 1 december

Krav på vaccinationsbevis från 1 december

Från och med den 1 december är det krav på antingen vaccinationsbevis eller särskilda smittskyddsåtgärder vid idrottsarrangemang inomhus för fler än 100 åskådare.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, beslutade 25 november.

Från den 1 december 2021 ska anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare antingen

 • ställa krav på att personer som är 18 år och äldre ska uppvisa vaccinationsbevis.
 • eller vidta andra smittskyddsåtgärder.

Översatt till idrottens språk handlar det om matcher, tävlingar och uppvisningar med fler än 100 åskådare. Syftet är att minska smittspridningen av coronavirus men samtidigt kunna ha större publik på till exempel idrottsarenor. Tävlingsdeltagare och funktionärer omfattas inte av kravet på vaccinationsbevis.

Det är anordnaren som bestämmer vilket av alternativen som gäller för den enskilda offentliga tillställningen. Nedan kan du läsa mer ingående om de olika alternativen:

Vaccinationsbevis

Anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 100 deltagare inomhus, exempelvis idrottstävling, kan genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare (åskådare) fortsätta att bedriva sin verksamhet. Dock måste vissa grundläggande smittskyddsåtgärder vidtas. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjlighet för deltagarna att tvätta händer eller använda handsprit.  

 • Anordnaren ska ha en tydlig rutin för hur kontroll av vaccinationsbevis ska genomföras.
  • Denna rutin ska vara dokumenterad. Dokumentationen kan ske på valfritt sätt. En rekommendation är att skriva in samtliga åtgärder ni vill vidta och att dokumentationen finns på plats i den händelse att Länsstyrelsen gör ett tillsynsbesök.
 • Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen.
 • Deltagare ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation.
 • Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg.

Kontroll av vaccinationsbevis
Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. När anordnaren skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om personen är fullvaccinerad. Anordnaren får också veta vem personen är och ska stämma av detta med personens legitimation. Varje anordnare måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut. Läs mer om Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör

Skaffa vaccinationsbevis
Vaccinationsbevis, eller covidbevis, är ett dokument som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Det går att beställa på www.covidbevis.se. Observera att det kan bli långa väntetider för personer utan e-legitimation. För dig med e-legitimation går det på några minuter.

Alternativ till vaccinationsbevis

Anordnare som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis får genomföra evenemanget, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

 • Åskådarna ska ha en anvisad sittplats.
 • Avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.
 • Sällskapet får bestå av max 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Detaljerad information om smittskyddsåtgärderna finns att läsa i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För vuxna personer som ännu inte är vaccinerade gäller sedan tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt, särskilt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Hör med ert SF

Som arrangör av ett idrottsarrangemang bör du dessutom vara uppmärksam på hur just ert specialidrottsförbund eventuellt väljer att reglera er verksamhet utöver de riktlinjer som regleras genom lag och särskilda föreskrifter. Som förening kan man också välja att kräva vaccinpass av till exempel funktionärer, men det är ingenting som regleras i lag.