Hem / Egna nyheter / Kraftig minskning av barn- och ungdomsidrott i Västernorrland – tappar mer än rikssnittet

Kraftig minskning av barn- och ungdomsidrott i Västernorrland – tappar mer än rikssnittet

Under fjolåret minskade idrottandet bland barn och unga med omkring 15 procent i Västernorrland, till stor del kopplat till coronapandemin. Västernorrland och Norrbotten var de län som tappade allra flest träningstillfällen under 2020.

– Vi vet ännu inte om vi kommer att tappa barn och ungdomar, men det är djup oroande och kan ge konsekvenser på kort och lång sikt. Det kommer behövas kraftsamling från såväl stat, kommun och region för att starta upp igen, säger Elisabeth Byström, distriktsidrottschef på RF-SISU Västernorrland.

Siffrorna, som är preliminära, baseras på LOK-stödet och visar att nedgången i landet är 10,6 procent. Men i Västernorrland minskade idrottandet bland unga mellan 7 och 25 år ännu mer, med 15,2 procent. Särskilt tydlig är nedgången under hösten och några idrotter har drabbats hårdare än andra när man tittar på antal deltagartillfällen under 2020 jämfört med 2019.

– Vi vet inte varför vi ligger sämre till. Vi kommer att analysera det. Idrottsrörelsen har tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen. säger Elisabeth Byström.

Se vår distriktsidrottschef Elisabeth Byström kommentera läget i SVT här

Restriktionerna har slagit hårt

Restriktionerna har slagit hårt mot idrotten. Sammantaget är det länets stora idrotter, fotboll, innebandy, ishockey och ridsport som står för det största tappet om man tittar på antalet deltagartillfällen. Men procentuellt sett har Västernorrland också idrotter som drabbats oerhört hårt, även om de är färre till antalet. Extra tufft har det varit för kampsporterna, där mycket av den traditionella verksamheten bygger på närkontakt. Där är det många gånger halverat antal deltagartillfällen. Dock har brottningen klarat sig bäst.

SVT har träffat Sundsvalls AIK för att höra vad de gjorde för att anpassa sin verksamhet. När pandemin slog till tog man ett snabbt beslut i klubben om att ställa om träningen.

– Vi tänkte att vi måste göra träningen lite jobbigare och lite roligare och det gjorde vi, berättar tränaren Erik Hoffman för SVT.

Se inslaget med SAIK här.

Störst påverkan har pandemin generellt haft på tjejer och killar i de äldre åldersgrupperna, från 17-25 år då myndigheternas restriktioner hindrat dem från att träna, framförallt inomhus. Men det varierar också kraftigt från förening till förening, även inom idrotter.

Varför har vissa föreningar klarat sig bättre än andra?

– De kan vara så att dom klarat av att ställa om verksamheten bättre för sina barn och unga och flera av dem är dessutom utomhussporter. Men just att det ser så olika ut även inom en och samma idrott gör att det blir svårtolkat. Vi kan se jättestora tapp i deltagartillfällen för enskilda föreningar samtidigt som andra till och med ökat sin verksamhet. Det behöver vi titta mer på och även ha en dialog med föreningarna, säger Elisabeth Byström.

Se SVT:s diagram, hur det ser ut i Västernorrland och övriga län här