Hem / Egna nyheter / Kraftig minskning av barn- och ungdomsidrottande i Västernorrland

Kraftig minskning av barn- och ungdomsidrottande i Västernorrland

En färsk nationell sammanställning visar en historisk minskning av idrottsaktiviteter under våren 2021, i spåren av pandemin. I Västernorrland var tappet 27 % bland barn och unga. För personer med funktionsnedsättning var minskningen hela 95 %.

Ungdomsidrottandet minskade mest i landet i Västernorrland och Norrbotten i fjol. Nu visar det sig att nedgången har fortsatt. Riksidrottsförbundet har tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren 2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar (LOK = statligt lokalt aktivitetsstöd). Siffrorna grundar sig på närmare 9 000 föreningsansökningar i hela landet och jämförs med samma period 2019.

I Västernorrland visar sifforna en oroande trend där tappet är långt större än riksgenomsnittet.

  • Föreningsaktiviteterna i Västernorrland minskade från 814 947 deltagartillfällen våren 2019, till 595 284 motsvarande period 2021.
  • Tappet motsvarar 27 %, att jämföra med det nationella snittet 18 %.

Det är nedslående att se att det är så många idrotter som tappat i verksamhet. Vi vet att idrotten betyder så mycket oavsett ambitionsnivå och ålder; att vara i ett sammanhang, socialt, glädje och att det påverkar måendet på ett positivt sätt. Det är viktigt att vi lyckas vända det här så att det inte leder till negativa konsekvenser för både samhället och den enskilde individen, säger Elisabeth Byström, distriktsidrottschef på RF-SISU Västernorrland.

Hon fortsätter;

Det har funnits möjlighet att söka kompensationsstöd och även återstartsstöd men det kommer även att behövas fortsatt ekonomiskt stöd framåt för att klara utmaningarna. Idrotterna är gång med planer och aktiviteter för att återstarta sina verksamheter och för att rekrytera, återrekrytera men det krävs också att vi som stödorganisation, kommuner och Region kraftsamlar och samverkar för att skapa och ge det bästa förutsättningarna för idrottsrörelsen.

 

Minskning per ålderskategori

Västernorrland har tappat stort i samtliga ålderskategorier.

Ålderskategori

Minskning antal deltagartillfällen

Minskning i Västernorrland %

Minskning riksgenomsnitt %

Totalt alla åldrar

219 663

27,0 %

17,6 %

7-12 år

93 082

27,6 %

15,9 %

13-16 år

59 566

21,0 %

13,6 %

17-20 år

36 136

27,1 %

20,6 %

21-25 år

27 080

47,9 %

37,6 %

 

Idrotter som tappat mest

I snitt var minskningen 27 % i Västernorrland. Bland de 25 idrotter som rapporterat in flest deltagartillfällen är den största numerära minskning hos fotbollen, innebandyn och ishockeyn.

Innebandyn redovisar en minskning på 52 procent jämfört med innan pandemin 2019. I absoluta tal innebär det en minskning på 46 483 deltagartillfällen. Innebandyn har tappat många tränings- och matchtillfällen för barn och unga mellan 7 och 16 år.

Fotbollen (-16%) har tappat något mindre än rikssnittet men har sitt största tapp bland de allra yngsta, 7-12 år. De har däremot tappat få mellan 13 och 16 år.

Ishockeyn har ett tapp på -25 procent och där är det istället främst aktiva mellan 17 och 20 år som står för det största tappet.

Procentuellt sett har idrotter som innebandy, gymnastik, konståkning, skolidrott, bordtennis, karate, badminton, judo, boxning och budo- och kampsport mer än halverat sin verksamhet under första halvåret 2021. Parasporten hade näst intill obefintlig verksamhet under samma period och redovisar ett tapp på hela 95 procent.  

För gymnastiken är det de allra yngsta mellan 7 och 12 år som står för den största minskningen, hela 62 procent av dess minskning kommer därifrån.

 

Ökning i vissa idrotter

Bland de 25 största idrotterna i Västernorrland är det endast golf som redovisar en ökning under den här tiden. Golf har ökat med 36 procent, om än från låga nivåer.

Ingen bland de 25 största idrotterna redovisar en ökning bland de yngsta barnen 7-12 år.

Endast golf ökar bland ungdomar 13-16 år.

Idrotter som redovisar en ökning bland ungdomar 17-20 år är ridsport, simidrott, skidor, tennis och golf.

Bland de mellan 21 och 25 år ses en ökning på ridsport, skidor, tennis, taekwondo och golf.

Statistik_LOK2021.jpg

Fakta om LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF.

Statistiken bygger på antalet så kallade ”deltagartillfällen”. Det antal personer som deltagit vid en träning eller tävling som pågått i minst 30 minuter. Deltar 20 personer på en fotbollsträning räknas det alltså som 20 deltagartillfällen.

Resultaten ovan baseras på idrottsföreningarnas ansökningar för våren 2021. Siffrorna är preliminära.