Hem / Egna nyheter / Idrottsrepresentanter möts om hallfrågan

Idrottsrepresentanter möts om hallfrågan

Behovet av träningstider och hallar är stort. Nu bjuder RF-SISU Västernorrland in förtroendevalda representanter från samtliga idrotter i Sundsvalls Kommun för att få en samlad bild av situationen och förhoppningsvis hitta en gemensam väg framåt.

Den 11 februari bjuder RF-SISU Västernorrland in till ett gemensamt möte med företrädare från alla specialdistriktsförbund i Sundsvallsområdet. Föreningar och föreningsmedlemmar kan säkerställa att deras behov förs fram genom att kontakta sina specialdistriktsförbund.

En viktig del i RF-SISU Västernorrlands uppdrag är att företräda idrottsrörelsen. Det innebär en uppgift att lyfta idrottsrörelsens frågor, utmaningar och möjligheter. Vid höstens SDF-Forum i Sollefteå önskades en gemensam dialog tillsammans med RF-SISU Västernorrland om olika idrotters behov av halltider.

Barn slutar idrotta för tidigt

Behoven är många och de ser olika ut beroende på kommun, stad, glesbygd. Dessutom slutar barn att idrotta i allt lägre åldrar. Nu försöker vi på RF SISU Västernorrland hitta en väg framåt i hur vi tillsammans över idrottsgränserna kan hitta en konstruktiv och gemensam väg till att påverka beslutsfattare. Och hur kan vi inom RF-SISU stötta på bästa sätt?

- Vi kommer ge varje SDF en möjlighet att redovisa sin situation så att vi alla ska få en samlad bild av situationen. Det ska förhoppningsvis bli en spännande kväll där vi strävar efter att få en samsyn i vårt arbete på detta området, säger RF-SISU Västernorrlands ordförande Ulf Näslund.

Vilka behov finns runt om i kommunen och finns det lösningar som man kan gå samman om? Ett första möte hålls för berörda i Sundsvalls kommun och faller den typen av möte väl ut är tanken att följa upp med ett likadant i till exempel Örnsköldsvik.

Basketen vill samverka för nya lösningar

Monica Sandström från Mellannorrlands Basketdistriktsförbund är en av de som var med på SDF-Forumet i höstas och hon välkomnar dialogen. Hon var snabb att anmäla basketens deltagande till mötet.

- Alla på mötet i Sollefteå var rörande eniga om att det här är en prioriterad fråga och det finns ganska mycket att tänka till om. Vi är väldigt positiva till det här mötet. Självklart måste man få spy ur sig lite av den frustration som finns, men det är smart att också vara strategisk och framåtsyftande och framförallt jobba tillsammans.

Föranmälan via mailutskicket

Inbjudan till mötet har gått ut via mail till respektive SDF. Föranmälan krävs. Vid frågor kontakta Li L’Estrade, kommunikatör på RF-SISU Västernorrland.

Foto: Mats Andersson, Bildbyrån