Hem / Egna nyheter / Idrottspolitisk strategi ska tas fram i Sundsvall – ”Viktigt med en väg framåt”

Idrottspolitisk strategi ska tas fram i Sundsvall – ”Viktigt med en väg framåt”

Brist på träningsanläggningar och dålig folkhälsa. Det är verkligheten i Sundsvall. Nu ska en idrottspolitisk strategi tas fram 2021.
– Vi behöver en övergripande målbild, säger Niklas Evaldsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Sundsvall.

Under många år har delar av idrottsrörelsen gjort sin röst hörd för att få till fler idrottsanläggningar. De olika idrotterna har också olika behov och det är svårt och i praktiken omöjligt för kommunen att möta allas behov. Under 2020 gick därför många idrottsförbund med verksamhet i Sundsvall ihop och bildade en arbetsgrupp tillsammans med RF-SISU Västernorrland. Ett av gruppens stora mål var att påverka kommunen till att ta fram just en idrottspolitisk strategi och att idrottsrörelsen skulle vara en gemensam part att bolla med. Bland annat har såväl kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige uppvaktats i olika former.

Läs mer: Idrottsrepresentanter uppvaktade kommunen med skrivelse

Utan att ha en idrottspolitisk strategi är det också svårt för kommunen att motivera sina satsningar – likväl som avsaknaden av satsningar. En strategi har varit på tapeten de senaste 15 åren utan att tas i mål.

– Det togs fram en strategi 2005, men redan året efter bestämdes det att alla gamla strategier skulle sluta gälla, säger Niklas Evaldsson.

En strategi visar vägen framåt

Även 2013 beslutades att en strategi skulle tas fram – utan att det roddes iland. Nu ska det äntligen bli av. Den 16 december beslutade kultur- och fritidsnämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram en idrottspolitisk strategi. Strategin ska sedan beslutas av kommunfullmäktige.

– Vi gör saker som är bra redan i dag men det är viktigt med en strategi. Den visar vilken väg vi behöver ta, säger Evaldsson.

Nu står Sundsvalls kommun inför stora sparkrav 2022 och coronapandemin har bidragit till en ännu tuffare verklighet. Hur kommer det sig att ni väljer att ta fram en idrottspolitisk strategi just nu?
– Med begränsad ekonomi blir det ännu viktigare att de satsningar man gör leder rätt. Vi har två viktiga vinster med att ta fram en sådan strategi. Det är för det första att få en övergripande målbild så att varje litet beslut leder till samma mål, men den största vinsten är nog om man lyckas förankra den brett hos kommunfullmäktige och andra aktörer. Då har vi lättare att få förståelse för satsningar, så att man vet att varje satsning är en pusselbit i en större sammanhang, säger Niklas Evaldsson och fortsätter;

– Då kan man känna sig trygg i att det blir bättre längre fram.

En stor fördel med en strategi är att den ska antas av kommunfullmäktige. Då blir idrotten en gemensam angelägenhet för hela kommunen och inte isolerad till kultur och fritid.

– Till exempel har man då med sig den idrottspolitiska strategin när man bygger bostadsområden. Det kan handla om att göra plats för en fotbollsplan eller ett elljusspår i anslutning till området.

Polariseringen – ett stort problem

Evaldsson talar om polariseringen som ett stort problem som Sundsvall tampas med. De som idrottar gör det mycket, men en stor andel av befolkningen gör det inte alls. Det syns också när man tar tempen på folkhälsan.

– Det är ett stort problem idag.

Evaldsson säger att han uppskattar att RF-SISU Västernorrland och idrotterna hittat ett sätt att arbeta gemensamt med idrottsfrågor. Det är också viktigt att det fortsätter i och med strategiarbetet som väntar där han ser RF-SISU Västernorrland som det naturliga bollplanket för kommunen.

– Jag tycker att RF-SISU Västernorrland gjort ett bra jobb med att hålla samman idrottsrörelsen. Det är nästan alltid viktigt att idrottsrörelsen går ihop, det är svårt som kommun att lyssna på enskilda specialidrottsdistriktsförbund eller idrottsföreningar.

Elisabeth Byström är distriktsidrottschef för RF-SISU Västernorrland och hon ser mycket positivt på kultur- och fritidsnämndens beslut.

– Det är ett viktigt beslut som Sundsvalls kommun nu fattat. Det känns inspirerande att vi tillsammas med våra idrotter får vara en del av arbetet med att ta fram en strategi. Att företräda idrottsrörelsen i Västernorrland är ett av våra uppdrag som stödorganisation. Det här är ett gott exempel på det. 

Läs mer: Gemensam skrivelse till kommunfullmäktige