Hem / Egna nyheter / Idrottsföreningar inbjudna till möte om översiktsplan i Övik

Idrottsföreningar inbjudna till möte om översiktsplan i Övik

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. I morgon kväll, tisdag, är idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund inbjudna till ett dialogmöte.

En översiktsplan är en viktig strategiskt styrande plan som visar hur kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark-och vattenresurser på lång sikt. Örnsköldsviks kommun har dialogmöten med medborgare på olika orter och nu har turen kommit till idrotten.

Just nu arbetar kommunen med att på olika sätt samla in synpunkter, tankar, idéer och lokal kunskap från invånare i kommunen och andra berörda i ett tidigt skede allt för att få ett så bra underlag som möjligt till arbetet med det nya planförslaget.

Vi tycker det är viktigt att föreningsidrottens behov kommer in så tidigt som möjligt i den kommunala samhällsplaneringen. Därför är det både glädjande och inspirerande att vi i samverkan med kommunens samhällsplanerare bjuder in till och genomför en initial digital dialog för att ge idrotten information och bättre förutsättningar att påverka kommunens utveckling, säger Johan Strömqvist, idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland och fortsätter:
 Det är mycket viktigt att förbund och föreningar faktiskt tar chansen och lämnar in sina synpunkter på hur kommunens mark- och vattenanvändning kan utvecklas och bevaras ur ett idrottsperspektiv.

Exempel på idrottsspecifika frågor

Bra exempel på övergripande frågor som rör idrottsföreningar kan handla om tillgänglighet (kollektivtrafik/gång- och cykelvägar) kopplat till idrottsanläggningar, övergripande/strukturella lokaliseringsfrågor, viktiga platser, behov av idrottsrelaterad infrastruktur eller anläggningar/aktivitet som efterfrågas.

Tisdagens möte sker digitalt och kommer i korthet gå ut på att kommunen berättar om vad en översiktsplan är och vilken typ av synpunkter som man hoppas få in från idrottsföreningarna och förbunden.

Dialogträffen äger rum den 11 maj klockan 18.00-19.30 och kommer hållas digitalt via Teams.

Vid frågor eller anmälan till mötet; kontakta:

Joakim Byström, samhällsplanerare, Örnsköldsviks kommun

This is a mailto link

Johan Strömqvist, idrottskonsulent, RF-SISU Västernorrland

This is a mailto link