Hem / Egna nyheter / Idrotten viktig för folkhälsan även när smittspridningen ökar

Idrotten viktig för folkhälsan även när smittspridningen ökar

Från och med onsdag 12 januari gäller ytterligare restriktioner. Men fysisk aktivitet är viktig för folkhälsan och därför kan idrottsträningar och tävlingar i ordinarie seriespel fortsätta för såväl barn som vuxna om smittreducerande åtgärder görs.

Snart två år in i pandemin är idrottsföreningarna vana att anpassa sig efter nya restriktioner och nya förutsättningar med kort varsel. Men varje nytt råd eller restriktion ger också utrymme till tolkningar, vilket gör det svårt att veta exakt hur man ska agera.

När de nya restriktionerna införs under onsdagen så påverkas återigen idrottsrörelsen på flera punkter, bland annat på publiksidan. Läs mer.  En av de åtgärder som förlängs minst månaden ut är avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Här står det också att träningar och tävlingar i ordinarie seriespel däremot kan genomföras med riskreducerande åtgärder. Men samtidigt har ett allmänt råd om att vuxna ska minska sina nära kontakter inomhus införts från den 12 januari. Det här har gjort att flera föreningar funderar på hur de ska lägga upp sina verksamheter och träningar och om de ska ställa in dem helt.

Folkhälsomyndigheten påtalar i en skrivelse precis innan jul vikten av att barns och ungas vardagsaktiviteter, såsom träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen fortsatt bedrivs. Även enstaka matcher, seriespel, endagstävlingar, föreställningar och liknande kan fortsatt genomföras, förutsatt att deltagarna är symtomfria, för att främja barns och ungas fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet. 

Vi bad smittskyddsläkaren Hans Boman att förtydliga vad som gäller barn och vuxna när det kommer till idrottsutövning i Västernorrland. Kan idrottsutövandet fortsätta trots att smittspridningen ökar?

– Ja vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är till exempel väldigt klara signaler om att skolorna ska vara öppna. Så det gör att man bör fortsätta med träningar för barn och unga så länge det förstås inte uppstår smitta i verksamheten.

Strax innan jul infördes begränsningar på 10 kvadratmeter per person i fritidsverksamhet, med undantag för renodlad barn- och ungdomsverksamhet. Det gäller fortfarande.

Hur ska man tänka om man anordnar idrott för vuxna?

– Som enskild person så finns nu rådet att begränsa sina nära kontakter, men även här får man ta hänsyn till gruppstorlekar, om det är inomhus eller utomhus och så vidare. Man får vidta åtgärder, säger han.

Sedan tidigare finns både anpassningar och rutiner utarbetade av anordnare av fritidsaktiviteter för att minska risken för smittspridning. Många organisationer har också vidareutvecklat och förfinat dessa rutiner under pandemins gång. Som anordnare kan du vända dig till ert specialidrottsförbund för att se vilka rutiner som finns för just er idrott.

Här finns en lista med förebyggande smittskyddsåtgärder som anordnare bör tillämpa vid genomförandet av fritidsaktiviteter för barn och unga:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritidsaktiviteter-for-barn-och-unga/

Här finns samtliga råd och rekommendationer som presenterades under måndagen:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/