Hem / Egna nyheter / Idrottens anläggningsgrupp mötte ansvariga politiker om hallfrågan

Idrottens anläggningsgrupp mötte ansvariga politiker om hallfrågan

I förra veckan träffade företrädare från idrotterna kommunalrådet Peder Björk och Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson för att diskutera idrotternas behov av anläggningar i Sundsvalls kommun.

I februari strålade representanter från olika specialidrottsdistriktsförbund samman för första gången för att få till en enad front. Detta då det sedan många år finns det ett uttalat behov av fler idrottsanläggningar i kommunen men de enskilda idrotterna haft svårt att driva sina enskilda frågor. Sedan det första mötet i februari har en arbetsgrupp bildats för att kunna föra idrotternas talan framåt och för att hitta ett sätt att samverka med kommunen. Under våren har gruppen mött tjänstemän på Kultur- och fritid i samrådsmöte samt i juni uppvaktat kommunfullmäktige angående en önskan om att få delta i ett framtagande av en idrottspolitisk strategi.

Tydligt budskap om behoven

I förra veckan mötte gruppen ansvariga politiker i form av kommunalrådet Peder Björk och Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson.

Budskapet var tydligt, att fler idrottsytor kommer till för att fler barn och ungdomar ska kunna få plats i någon förening och kunna få möjlighet till en aktiv fritid. Tillgängligheten till idrottsytor behöver ökas, speciellt i socioekonomiskt svaga områden där många barn och ungdomar inte får skjuts av föräldrar till träningar. Västernorrland har inga smickrande siffror när det gäller folkhälsa.

Idrotterna vill vara med och påverka framtiden. En strategi för investeringar i barnens hälsa behövs i samarbete och dialog med idrottsrörelsen och politiken.

- Det var bra att vi fick framföra de behov som finns, det var vårt huvudsakliga mål med mötet, säger Håkan Melker, anläggningsansvarig på RF-SISU Västernorrland och sammankallande för idrotternas gemensamma anläggningsgrupp i Sundsvall.

Positivt med en synkad idrottsrörelse

Några löften eller nya besked lämnades inte, däremot berättade Peder Björk och Niklas Evaldsson om det ekonomiskt ansträngda läget i kommunen och hur viktigt det är att kunna samnyttja idrottsytor med skolorna. Dessutom påtalade de det positiva med och vikten av att ha en synkad idrottsrörelse att ha en dialog med. Under oktober fattas beslut om Sundsvalls kommun går vidare med arbetet med en framtida idrottspolitisk strategi.

Planerade arbeten kommande år:

• En (1) 20x40 hall ska byggas på Åkersvik med någon form av läktare liknande Skönsbergshallen.

• En (1) 20x40 hall ska byggas i Indal el Liden, i något enklare utförande (inga läktare) utifrån det tagna landsbygdspolitiska programmet.

• Nya Baldershallen är klar juni 2022 med fyra fullstora idrottshallar där kommunen sköter uthyrning till viss del och är med och betalar viss drift till tennisklubben. Samtidigt försvinner nuvarande hall på Åkersvik, idrottshallen på Katrinelund ska rivas och två uddamåttshallar i gamla Baldershallen.

Representanter från idrottsrörelsen som deltog i mötet:

RF-SISU Västernorrland: Idrottskonsulent Håkan Melker, ledamot Pia Thoresson och distriktsidrottschef Elisabeth Byström

Medelpads Fotbollförbund: Göran Amund

Medelpads Ishockeyförbund : Helen Ersson och Andreas Bergström

Västernorrlands Innebandyförbund: Anki Thimstål och Stina Norström

Mellannorrlands Basketbolldistriktsförbund: Thomas Löf

Medelpads Friidrottsförbund: Per Jutterström

Gymnastikförbundet Mitt: Malin Westman

 

BILDTEXT: I juni uppvaktades kommunfullmäktige angående en politisk strategi. Porträttbilder: Peder Björk och Niklas Evaldsson. Obs: Bilden är ett collage