Hem / Egna nyheter / Hur har ni ställt om eller in på grund av pandemin?

Hur har ni ställt om eller in på grund av pandemin?

Fjolårets LOK-stödssiffror visar att Västernorrlands barn tappat mer idrottstillfällen än de flesta andra i landet. Fyll i vår enkät om hur just din förening eller lag påverkats.

Nyligen fick vi preliminära LOK-stödssiffror som visar att barn- och ungdomsidrottandet minskade mest i landet i Västernorrland och Norrbotten. Totalt har vi tappat 15 procent av samtliga idrottsaktiviteter för barn och unga under 2020. Detta är till stor del kopplat till pandemin.

Vi ser stora skillnader, både inom idrotter och kommuner. Vi behöver därför er hjälp för att förstå vilka behov som ni idrottsföreningar har i Västernorrland, både på kort och lång sikt. Det kan handla om allt från ekonomiska stöd, kommunala insatser till utbildning av ledare. När vi har en samlad bild har vi – tillsammans med kommun, länsstyrelse och region – bättre möjligheter att ge er det stöd ni behöver för att fortsätta bedriva er verksamhet.

Analysen av enkäten kommer vi att dela med oss av till såväl er idrottsföreningar som SDF och våra kommuner, region och länsstyrelsen.

Sista dagen för enkäten är 11 april

Det är därför värdefullt att du är med och bidrar i vår kartläggning. Att du är föreningsaktiv i Västernorrland är viktigt, du kan svara som representant för er förening eller enbart som tränare eller ledare för ett enskilt lag eller grupp. Allas erfarenheter är betydelsefulla!

Har du frågor som rör enkäten, kontakta vår kommunikatör Li L'Estrade på 010-4764911. Sista dagen att fylla i enkäten är 11 april.

Tack för din medverkan!

Elisabeth Byström, distriktsidrottschef
Susanne Öberg, distriktsordförande

Fyll i enkäten här