Hem / Egna nyheter / Glädjande regeringsförslag om krisstöd och 50-förbud

Glädjande regeringsförslag om krisstöd och 50-förbud

Regeringen har idag presenterat sitt förslag till ett förlängt stöd till idrottsrörelsen på 1 miljard kronor för år 2020 samt presenterat att man skickar förslag till undantag av ordningslagen för idrott och kultur på snabbremiss.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och idrottsminister Amanda Lind (MP) presenterade regeringens förslag om ekonomiskt stöd, som regeringen vill få stöd för av samarbetspartierna.

– Det är oerhört viktigt för idrottsrörelsen att regeringen idag presenterar ett förslag till förlängt ekonomiskt stöd. Det är glädjande att regeringen föreslår en ordentlig kompensation och detta stöd kommer hjälpa våra föreningar så att vi kan fortsätta bedriva verksamhet. Vi hoppas nu på bred politisk enighet att sluta upp kring detta, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Många specialidrottsförbund och idrottsföreningar har haft det mycket tufft under coronakrisen med inställda evenemang, anpassad verksamhet och stora ekonomiska och idrottsliga konsekvenser. Riksidrottsförbundet har haft en löpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Polisen kring förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer.

Nu har regeringen kommit fram till förslag om översyn av förbudet för idrott och kultur.

– Det är bra att regeringen hörsammat den samlade idrottsrörelsens önskan om att få fortsatt bidra på ett säkert sätt under coronapandemin. Att man nu skickar ett förslag på remiss kring undantag av ordningslagen är bra med största möjliga skyndsamhet. Riksidrottsförbundet kommer att svara på remissen för idrottsrörelsens räkning. Det är viktigt att regeringen inte avgränsar till enbart sittande publik utan tar hänsyn till idrottsrörelsens bredd av evenemang som till exempel löplopp. Regeringen måste möjliggöra för idrotten att anpassa våra evenemang och vår verksamhet så att vi kan samla fler på våra evenemang, säger Björn Eriksson.

– Riksidrottsförbundet har nu påbörjat ett analysarbete kring effekterna av coronapandemin på längre sikt än enbart kvartalsvis. Det är viktigt att vi nu rustar för en fortsatt stark idrottsrörelse för ett starkare Sverige och vi ser fram emot diskussioner om detta och om anslagsnivåer inför år 2021, säger han.