Hem / Egna nyheter / Förtydligande från Folkhälsomyndigheten

Förtydligande från Folkhälsomyndigheten

Med hänvisning till den information som lämnades i samband med möte den 25 februari samt propå från Folkhälsomyndigheten vill vi här lyfta ett antal områden som Folkhälsomyndigheten bett oss att ta i särskilt beaktande under rådande smittläge. 

Nationella matcher och tävlingar 

  • Folkhälsomyndigheten kommer att besluta att undantaget för enstaka matcher och tävlingar för barn födda 2005 och senare tas bort. Det innebär att ingen tävlingsverksamhet kommer att tillåtas från och med 1 mars. Yrkesmässig idrott är undantaget. 
  • Yrkesmässig idrott 

Idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande(Definitionen i sin helhet finns på www.rf.se) 

RF rekommenderar att samtliga SF gör en översyn så att förbundets bedömning av vad som är yrkesmässig idrott följer definitionen. 

  • SF verksamhetsprotokoll 

 På uppmaning av Folkhälsomyndigheten rekommenderas att samtliga SF ser över respektive verksamhetsprotokoll så att de är aktuella, påminner föreningar om vad som gäller samt i möjligaste mån kontrollerar efterlevnaden av dessa. 

 

  • Bestämmelser och/eller rutiner vid konstaterad smitta 

 På tydlig uppmaning av folkhälsomyndigheten rekommenderas att samtliga SF ser över nuvarande bestämmelser och rutiner vid konstaterad smitta. Det står alltmer klart att den brittiska virusmutation som nu sprider sig i Sverige, är mer smittsam än de tidigare varianterna. Detta ställer högre krav på erforderliga och snabba åtgärder för att undvika smittspridning. Uppmana samtliga föreningar att se över sina rutiner vid smitta i träningsgrupp/lag oavsett ålder samt se över möjligheter till att ställa in och/eller skjuta upp matcher och tävlingar vid det fall föreningen har konstaterad smitta. 

 

  • Inför kommande säsong för idrotter som i huvudsak har sommarsäsong 

På uppmaning av Folkhälsomyndigheten rekommenderas att om möjligt senarelägga säsongspremiärer. Enligt uppgift kommer massvaccinering att starta i mitten av mars. Varje vecka som går innebär att fler vaccineras och att risken för smittspridningen minskar. 

 

Idrottsevenemang med internationellt deltagande 

  • I dagsläget gäller samma restriktioner som ovan för idrottsevenemang med internationellt deltagande, det vill säga tävlingar och matcher tillåts enbart för yrkesmässig idrott. Junior- och ungdomsevenemang är inte undantagna. All planering för internationella evenemang bör göras med reservation för eventuella ändringar utifrån coronasituationen. 
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar att senarelägg evenemang i möjligaste mån. 
  • Evenemang med internationellt deltagande ställer höga krav på smittskyddsåtgärder inför, under och efter evenemanget samt tydliga rutiner för hur man ska agera vid eventuell smitta. Här måste arrangören säkerställa erforderliga resurser och kompetens samt god kännedom om gällande förbud, föreskrifter, allmänna råd samt vad som gäller för inresa till Sverige. 

Frågor kan skickas till This is a mailto link