Hem / Egna nyheter / Förlängda restriktioner för idrotten

Förlängda restriktioner för idrotten

Regeringen rekommenderade under torsdagen att verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig fortsatt hålls stängd.
Beslutet gäller fram till den 4 mars.

Runt om i landet ökar antalet coronasmittade. På torsdagens presskonferens meddelade därför regeringen att läget är alltför osäkert för att kunna lätta på några restriktioner. Därför rekommenderade regeringen att restriktionerna ska fortsätta att gälla och att verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig fortsatt hålls stängd.

Det kan till exempel handla om idrottshallar och andra idrottsytor. Barn och unga födda 2002 och senare är undantagna och får därmed träna på ett smittsäkert sätt, både inomhus och utomhus.

Det är mycket att hålla reda på för idrotten: restriktioner i kommunernas verksamhet, den nya pandemilagen och sedan tidigare Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Utöver det kan Länsstyrelsen i samverkan med Region Västernorrland besluta om lokala allmänna råd. Alla delarna samverkar med varandra och det är inte alltid lätt att förstå vad som gäller.

I nuläget har förbund och föreningar att ta hänsyn till framför allt tre olika begränsningar med anledning av corona:

Regeringens rekommendationer

Regeringen rekommenderar att verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som "inte är nödvändig" fortsatt hålls stängd. Det kan till exempel handla om idrottshallar och andra idrottsytor. Regeringen meddelade den 4 februari att barn och unga födda 2002 och senare undantas och därmed får träna, på ett smittsäkert sätt, både inomhus och utomhus. Det beslutet förlängdes den 18 februari och gäller under två veckor i taget.

Pandemilagen

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Enligt pandemilagen tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. I lagen finns också särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. De allmänna råden tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet.

Att ta hänsyn till när råd och riktlinjer tolkas

Nedan finns en sammanfattning av de råd och riktlinjer som gäller specifikt för idrotten.

Träning för personer födda 2001 eller tidigare

  1. hålla avstånd till varandra,
  2. inte dela utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  4. undvika gemensamma omklädningsrum,
  5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Den 18 februari beslutade regeringen att förlänga rekommendationen om att hålla kommunala anläggningar stängda - med undantag för verksamhet för de som är födda 2002 och tidigare. Det innebär att rekommendationen är att hålla stängt för åldersgruppen 2001 och äldre.


Vad menas med en mindre grupp?

Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2001 och tidigare. Det hänger samman med att regeringen begränsat antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta. Regeringens budskap är att detta ska vara normerande även för andra grupper.


Träning för barn och unga födda 2002 och senare

• träna utomhus när det är möjligt
• att undvika trängsel


Yrkesmässig idrott:

Personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott får träna och tävla.


Läger, matcher, cuper och andra tävlingar

Idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. Undantag finns endast för yrkesmässig idrott och enstaka tävlingar eller matcher för barn födda 2005 och senare.

Ungdomar födda 2002-2004 får alltså träna men inte tävla eller spela match, inte ens enstaka tävlingar eller matcher.


Föreningsmöten

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.

Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

Tips på digitala verktyg för möten och utbildningar.


Om föreningen drabbas av smitta

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta. Läs mer här.


Sök stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Det finns stöd att söka från RF-SISU Västernorrland för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Det handlar om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar. Läs mer här.

Har du frågor om coronapandemin och idrott kan du: