Hem / Egna nyheter / Distriktsstämma 2022: Hans Rosengren ny ordförande

Distriktsstämma 2022: Hans Rosengren ny ordförande

Under torsdagen genomfördes RF-SISU Västernorrlands distriktsstämma för 2022. Hans Rosengren, Ramvik, valdes till ny ordförande efter avgående Susanne Öberg.
"Det är naturligtvis en jättestor ära och ett förtroende", säger Rosengren.

Torsdagen den 28 april genomfördes RF-SISU Västernorrlands distriktsstämma digitalt via Easymeet. Sara Nylund höll i ordförandeklubban för kvällen och passade på att som politiker och vice ordförande för regionstyrelsen inom region Västernorrland tacka för idrottsföreningarnas otroligt viktiga arbete för att västernorrlänningarna ska få bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv. Ett 30-tal ombud deltog i mötet som valde Hans Rosengren, Ramvik, till ny ordförande på två år efter avgående Susanne Öberg, Bollstabruk.

Hans har suttit i styrelsen i fyra år, varav det sista året som vice ordförande. Han är också ordförande för Ramviks IF och var väldigt glad över förtroendet han nu fick i och med ordförandeposten även för RF-SISU Västernorrland.

 Vi har många utmaningar, framförallt utifrån folkhälsoperspektivet i Västernorrland. Nu är det flera nya i styrelsen och vi ska börja bygga upp ett lag och arbeta för det här tillsammans. Det ska bli riktigt kul, säger Rosengren.

distriktsstämma_2022.JPG

Alireza Samadi, verksamhetskoordinator på RF-SISU Västernorrland, Sara Nylund, mötesordförande, Elisabeth Byström distriktsidrottschef och Susanne Öberg, avgående ordförande för RF-SISU Västernorrland.

Tackade efter två år

Susanne Öberg tackade för sig efter två år på posten.

– Om man ska summera de här två åren så har pandemin bjudit idrotten på många utmaningar. Men pandemin har också tvingat oss att ta stora kliv digitalt och där kan vi se att vi ökat antalet utbildningstimmar under den här tiden trots att vi inte kunnat genomföra all verksamhet vi velat göra. Vi har också flyttat fram våra positioner inom det strategiska kommunikations- och påverkansarbetet så att vi har kunnat synliggöra idrottens betydelse i samhället. Avslutningsvis är jag mest stolt över att den föreningsdrivna idrotten står för värderingar kopplat till idrott för alla och att det ska vara en trygg idrott för alla. Vi står upp för självklara värden som integration och jämlikhet, säger Öberg.

Läs tidigare artikeln om Hans Rosengren.

Här är nya styrelsen

Vid RF-SISU Västernorrlands distriktsstämma valdes följande personer in som förtroendevalda:

Val av ordförande på två år för RF-SISU Västernorrland:
Nyval av Hans Rosengren, Ramvik


Val av ledamöter på fyra år av tre ledamöter:
Nyval av Anita Edlund, Örnsköldsvik
Nyval av Ida Skogström, Härnösand
Nyval av Lars-Erik Återgård, Sundsvall


Val av ledamot på två år (fyllnadsval):
Nyval av Örjan Lindström, Sundsvall


Ledamöter med två år kvar: Kikki Girhagen, Sollefteå och Tomas Berglund, Sundsvall.

Avtackning av avgående Susanne Öberg, Pia Thoresson, Liselotte Pettersson och Leif Johansson kommer att ske vid ett senare tillfälle då hela styrelsen är samlad fysiskt.

Övriga val

Utseende av auktoriserad revisor med ersättare för en tid av två år:

Revisor: Omval av Mattias Eriksson, Pwc (Sundsvall)
Ersättare: Omval av Jerry Johansson, Pwc (Sundsvall)

Val av lekmannarevisor med ersättare för en tid av två år:

Lekmannarevisor: Omval av Bo-Anders Öberg, Härnösand
Ersättare: Nyval av Lars Sjölund, Härnösand

Valberedning:

Mats Hamberg Ordförande Omval
Leif Thunman Ledamot Omval
Håkan Lönnefors Ledamot Nyval
Ann Larsson Ledamot Omval
Annica Wiberg Ledamot Nyval

Några motioner hade inte inkommit till distriktsstämman denna gång. Mötet beslutade att bifalla valberedningens förslag på arvode till styrelsen. Senast det gjordes var 2016.