Hem / Egna nyheter / DEBATT: Inställda evenemang förödande för idrottsföreningarna

Debatt: Inställda evenemang förödande för idrottsföreningarna

Sportsändningarna fylls återigen av idrottens tävlingsverksamhet. Men coronakrisen med dess följdeffekter är inte över. Nu behövs ytterligare 500 miljoner kronor från regeringen för att idrotten i länet och övriga landet ska klara av juli-september.

Nyligen kunde regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor betalas ut till landets idrottsföreningar för att täcka uteblivna intäkter och kostnader för perioden mars – juni. I Västernorrlands län beviljades 127 föreningar stöd på tillsammans totalt nära fem miljoner kronor. Stödet är en viktig hjälp för föreningarna att kunna överleva och fortsätta leverera idrottsaktiviteter till framförallt barn och ungdomar. Men det räcker inte.

Intäkter från evenemang - en stor del av dess inkomst

Nu har vi en sommar och höst framför oss med inställda arrangemang som stadsfester, marknader och festivaler. De intäkter som föreningarna får in på att vara delaktiga i dessa arrangemang är för de flesta en stor del av den intäkt de har budgeterat med för 2020 som ska täcka stora delar av deras verksamhet. De tappar också löpande intäkter på sina idrottsevenemang utan publik, som fikaförsäljning och publikintäkter.

För lilla Ramsele är idrottsföreningen Ramsele IK en del av navet i samhället och de både sköter anläggningar och service till äldreboenden samt driver gym. Men framförallt ger de möjligheter till barn och ungdomar att bli en del av idrottsrörelsen inom skidor, ishockey och fotboll. För dem innebär en inställd lastbilsträff i samhället att livlinan blir skör, de går miste om närmare 65 procent av årets intäkter till ungdomsverksamheten.

Att Selånger Marknad utanför Sundsvall ställs in är ett hårt slag mot ungdomsverksamheterna inom Selångeralliansen – fotboll, bandy och orientering. Sedan 1983 har marknaden varit en viktig inkomstkälla som man byggt sin verksamhet kring. För fotbollen är det en halv miljon kronor som uteblir och som gör att det finns risk för höjda avgifter för ungdomarna.

Nya stödmedel för att ställa om

Flera kommuner har fattat viktiga beslut som underlättar för föreningarna att bibehålla tränings- och tävlingsverksamhet. Vi på RF-SISU Västernorrland förstärker också med nya medel för att kunna möta behovet. Det kan handla om golv till att kunna spela innebandy eller basket utomhus, digital teknik för att genomföra utbildningsverksamhet på distans eller till och med stöd för att genomföra annan verksamhet istället för inställda cuper.

Det är ett allvarligt läge för våra föreningar, våra barn och ungdomar och i en förlängning för folkhälsan i Västernorrland. Idrottsföreningarna kämpar varje dag för att överleva och behöver ett extra ekonomiskt stöd från regeringen så att de fortsatt kan vara den positiva mötesplats för idrottsaktiviteter som människor i vårt län såväl behöver, både under och efter Coronakrisen.

 

RF-SISU Västernorrland

Susanne Öberg                                                                          Elisabeth Byström

Ordförande                                                                                Distriktsidrottschef