Hem / Egna nyheter / Danmark långt före i att utveckla idrottsanläggningar

Danmark långt före i att utveckla idrottsanläggningar

Sverige ligger 25 år efter Danmark i utveckling av idrottsanläggningar. Regeringen måste inrätta ett nationellt stöd för innovation och modernisering för att inte riskera att tappa ännu mer och förhindra ökad ojämlikhet.

Ett starkt föreningsliv i människors närområde skapar möjligheter till social hållbarhet, en meningsfull fritid och inte minst en bättre folkhälsa. Det är något som coronapandemin har blixtbelyst under snart ett och ett halvt år.

Läs mer: Välkomnar nytt nationellt stöd för idrottsanläggningar 

– Många idrottsanläggningar är över 60 år gamla och behöver moderniseras. Regeringen behöver inrätta ett nationellt stöd för kommuner och idrottsrörelsen i arbetet med att utveckla framtidens idrottsanläggningar, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Tre aktuella exempel på anläggningar i behov av modernisering:

  • Ishallen i Östhammar har så stora behov av renovering att den riskerar att stängas permanent.
  • I Göteborg tränar Gymnastikföreningen Energo i en sporthall med för låg takhöjd och många övningar kan inte genomföras.
  • På Öland bedriver friidrottsföreningen FIK Färjestaden sin träning utan möjlighet till ombyte eller dusch. På den förkortade löparbanan syns hål och brännmärken. Banan blir direkt farlig att springa på vid dåligt väder.

Denna verklighet upplever idrottsföreningar runtom i hela Sverige – från söder till norr. Många idrottsföreningar äger och driver sina idrottsanläggningar. Men den stora delen av anläggningsbeståndet i Sverige finansieras av landets kommuner.

– Det borde ligga i regeringens intresse att hjälpa kommunerna och idrottsrörelsen i detta viktiga arbete, säger Björn Eriksson.

Danmark har under mer än 25 år haft en nationell anläggningsfond, LOA-fonden. Den har gjort det som Boverket, Sveriges kommuner och regioner och Riksidrottsförbundet pekar på saknas i Sverige. Den danska LOA-fonden ger innovationsstöd för att bygga nytt och bygga om idrottsanläggningar, så att de blir flexibla och anpassade till nutid och framtid. Man har också byggt kunskap under 25 år hur detta ska göras.

– Sverige behöver följa Danmarks exempel och regeringen behöver inrätta en nationell anläggningsfunktion. Den ska ge stöd för innovation och modernisering av idrottsanläggningar, samla och utveckla kunskap kring idrottsanläggningar och stödja kommunerna som ofta bär hela kostnaden att utveckla idrottsanläggningar, säger Björn Eriksson.

I Riksidrottsförbundets kommunundersökning från 2019 anger ungefär hälften av Sveriges kommuner att de till stor eller mycket stor del vill få stöd i frågor som rådgivning, inspiration och kunskap i utformningen av nya ytor. Råd och stöd för att tänka på nya sätt ligger därmed i topp vad gäller kommunernas efterfrågan.

Boverket har också identifierat behovet av en samlad kunskap och stöd, i utredningen Miljöer för idrott och fritid – Hur kan kunskap utvecklas, samlas och förmedlas.