Hem / Egna nyheter / Dags att söka kompensationsstöd för kvartal 4

Dags att söka kompensationsstöd för kvartal 4 – vi håller i informationsmöten

Den 15 januari öppnar ansökan om kompensationsstöd för corona. Idrottsföreningar kan då ansöka om kompensation för ekonomiska förluster under fjärde kvartalet 2020.

Ansökan är öppen till den 26 januari kl. 12:00 och görs precis som tidigare i IdrottOnline, under fliken Idrottsmedel. All info som behövs för ansökan finns på RF:s sida om kompensationsstödet. Där hittar du bland annat vilka dokument som krävs för att kunna ansöka, frågor och svar och en instruktionsfilm.

Vad föreningar kan söka stöd för

  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Kompensationsstödet är en del av regeringens krispaket på 1 miljard kronor som RF har i uppdrag att fördela till idrottsrörelsen. Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och att fortsatt kunna bedriva träning och tävling. Extra viktig är verksamhet för barn- och ungdomsidrotten.

Digitala informationsträffar den 20 och 21 januari

För att underlätta för föreningarna anordnar vi digitala träffar där vi presenterar bakgrunden till kompensationsstödet, riktlinjer och regelverk, samt hur ansökan går till. Presentationen efterföljs av tid för frågor och funderingar.

20 januari 12.00

21 januari 18.00