Hem / Egna nyheter / Björn Eriksson på besök i Sundsvall

Björn Eriksson på besök i Sundsvall

Under fredagen var Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson på besök i Sundsvall för att prata med kommunen om idrottsrörelsens betydelse för samhället. Han mötte också unga idrottsledare och skolrepresentanter i Bredsand.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson var under fredagen i Sundsvall för att prata om idrottsrörelsens utmaningar och möjligheter tillsammans med Sundsvalls Kommun. Hans besök var en del av de kunskapshöjande aktiviteter i projektet med att ta fram en idrottspolitisk strategi.

Tillsammans med RF-SISU Västernorrlands styrelseordförande Susanne Öberg och distriktsidrottschefen Elisabeth Byström besöktes också Bredsands skola där han fick en stund för att höra mer om projektet BredIdrott. Ann Danielsson är såväl projektledare för projektet för RF-SISU Västernorrland men är också idrottslärare på Bredsands skola. Tillsammans med nya rektorn Roger Jagebo ser hon dagligen vilken effekt idrotten har för barnens hälsa. Projektet går bland annat ut på att få fler barn i området att komma i kontakt med idrott och också att stötta idrottsföreningar för att starta upp verksamhet.

– Det är tuffa socioekonomiska utmaningar i Bredsand och en idrottssatsning på det här sättet är ofta ända chansen för många att komma in i föreningslivet, särskilt för flickor, säger Roger Jagebo.

Björn1.jpg

Thomas Löf på KFUM Basket Sundsvall var på plats i Bredsand för att låta barnen testa basket på idrotten. Här tillsammans med Björn Eriksson.

Just den här förmiddagen var KFUM Basket Sundsvalls Thomas Löf på plats på en idrottslektion. Under hela veckan har samarbetet pågått och föreningens förhoppning är att flera av barnen tar steget från att testa basket på idrottslektionen på skoltid till träning i föreningsregi för ett livslångt idrottande.

– Basketen är nog den idrott som varit mest framgångsrik med att jobba med integration, konstaterar Björn Eriksson.

De två unga ledarna Josef Haji och Hudeyiti Elmi var också på plats under förmiddagen. Hudeyiti har precis avslutat en ledarutbildning - ledarskap i svensk idrott - och tyckte att den var väldigt värdefull. Både Josef och Hudeyiti är engagerade som ledare på olika sätt. 

– I fjol utbildade vi 17 unga ledare i området och i år är det tio till, säger Ann Danielsson.

Björn3.jpg

Hudeyiti Elmi berättade om sitt engagemang som baskettränare.

Eftermiddagens avslutades med träff med Sundsvalls kommun där Björn Eriksson talade om idrottsrörelsens utmaningar och möjligheter. Dessutom fördes gemensamt samtal om ämnet, kommunens roll gällande föreningsidrott och kopplingar till den idrottspolitiska strategin.

Nästa vecka, den 13 oktober, är samtliga idrottsföreningar i Sundsvalls kommun inbjudna till ett dialogmöte angående idrottspolitiska strategin. Sista dagen för anmälan är den 11 oktober. 

ANMÄL HÄR

Björn4.jpg

Hudeyiti Elmi.

Josef_Bredsand_webb.jpg

Josef Haji är både idrottsledare ideellt och idrottslärare på skolan.

Björn5.jpg

Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet och före detta rikspolischef.