Hem / Egna nyheter / 127 föreningar får kompensationsstöd innan midsommar

127 föreningar i länet får kompensationsstöd innan midsommar

I dag börjar stödet till de idrottsföreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin att betalas ut. 127 föreningar i Västernorrland får sammanlagt stöd på 4 880 000 kronor.

Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd och i första hand ska stödet kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn och ungdomar. Av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni går 91 procent till föreningar och nio procent till förbund och dess distrikt. Totalt söktes stöd för 1,3 miljarder kronor. Av dessa var 640 miljoner kronor från föreningsansökningar.

127 av 149 får ekonomiskt stöd

I Västernorrland hade 149 idrottsföreningar sökt stödet och av dem blev 12 utan. De som inte beviljats stöd har antingen en godkänd ansökan men kan inte visa på ekonomisk förlust efter granskning eller så har de inte lämnat korrekt ansökan då de inte kunnat verifiera sina uteblivna intäkter, kvarvarande kostnader eller har återkommit med en kompletterad ansökan i tid. 

- Det känns bra att så många som 127 föreningar i Västernorrland kan ta del av stödpaketet, men vi vet även att behovet är betydligt större. Många föreningar drabbas hårt av inställda evenemang och arrangemang från juli och framåt också då det verkar som vi behöver fortsätta med begränsad verksamhet ett bra tag till. Så vi ser verkligen att det behövs ytterligare ett stödpaket till idrottsrörelsen samt att kommuner och regioner stöttar från deras håll, säger Susanne Öberg, ordförande i RF-SISU Västernorrland.

I Västernorrland fördelas stödet per kommun:
Härnösand:      7 föreningar/10 föreningar ansökte, sammanlagt 111 000 kr beviljat
Kramfors:         7 föreningar/7 föreningar ansökte, 129 000 kr beviljat
Sollefteå:          18 föreningar/21 föreningar ansökte, 522 000 kr beviljat
Sundsvall:         50 föreningar/56 föreningar ansökte, 2 417 000 kr beviljat
Timrå:                10 föreningar/11 föreningar ansökte, 471 000 kr beviljat
Ånge:                 3 föreningar/5 föreningar ansökte, 118 000 kr beviljat
Örnsköldsvik:   32 föreningar/39 föreningar ansökte, 1 112 000 kr beviljat

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet till varje förening.

- Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Stödet till föreningarna börjar betalas ut måndag den 15 juni och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.

Fotnot: Föreningar som ansökt via sitt specialidrottsförbund – till exempel vissa slutspel i lagbollidrotter eller motionslopp -  finns inte med då de medlen ännu inte är fördelade per förening. Där är det de egna förbunden som beslutar om beloppen.

Så fördelas stödet per idrottsförening, kommun och idrott