Hem / Utbildning/Folkbildning / Lärgrupper och lärgruppsledare

Lärgrupper och lärgruppsledare

Lärgrupper ligger nära kärnan för vårt folkbildningsuppdrag. Att själv vilja lära sig av andra och att vara beredd att bidra till att andra lär sig är en grundförutsättning för en lärgrupp. I en lärgrupp är deltagarnas olika perspektiv och upplevelser grunden för samtalet, som kan kan utgå ifrån vilket tema som helst, så länge som det är meningsfullt för att utvecklande för deltagarna.

Lärgruppen genomförs när och var som helst, kanske i samband med ordinarie träffar eller vid ett helt separat tillfälle. Lärgruppens ämne bestäms av deltagarna, men ska ha ett syfte, ett mål och ett lärande perspektiv, utan att innefatta idrottsutövande. Inom den definitionen ryms en stor spännvidd av ämnen. Det kan till exempel handla om policyfrågor, värderingar och språkbruk eller teoretiska kunskaper inom en idrott. Oavsett ämne kan vi som regel koppla det arbetet till ett samtalsmaterial och ge förslag på frågeställningar. Vi tycker att ledare ska jobba med de de är bra på – därför stöttar vi så mycket som möjligt med administration och material och ger en kort introduktion kring hur en lärgrupp fungerar och genomförs.

Lärgruppsledare

Alla deltagare förutsätts delta aktivt i lärguppen, men någon måste ta ansvaret för att leda samtalet framåt och även se till att alla får komma till tals. Här fyller lärgruppsledaren en väldigt viktig funktion. Lärgruppsledare är som regel utsedda personer i föreningen, ofta personer som redan har ett ledaruppdrag. Lärgrupper är mycket vanliga i föreningarna i Västerbotten och vår kommunikation kring lärgrupperna sker i hög grad med föreningens utbildningsansvarige. Om du är en ny ledare i din förening om vill veta vilka lärgrupper föreningen genomför, kan första steget vara att fråga dina ledarkollegor eller din förenings utbildningsansvarige. Du är så klart alltid välkommen att höra av dig direkt till någon av våra idrottskonsulenter.