Tips på vägen

Tipsen är riktade dels till deltagarna, dels till dig som ledare i det fortsatta arbetet med era värderingar och beteenden.  

Till dig som är aktiv  

• Hälsa på ALLA i laget/träningsgruppen när du kommer till träningen! 

• Fundera på om och när dina ordval och ”skämt” skulle kunna såra andra. Vad kan du säga och göra istället? 

• Var positiv, peppa och beröm andra – det kommer att göra skillnad! 

Till dig som är ledare  

• Fundera på vilka beteenden som du kan förstärka hos dig själv och dina aktiva! 

• Vilka beteenden bör du ifrågasätta och förändra?