Hem / Utbildning/Folkbildning / Lärande material

Lärande material

Här samlar vi lärande material som en förening kan använda sig av i sitt folkbildnings- och utvecklingsarbete. Materialet är sorterat utifrån olika ämnen/teman. Du ser även en notering om vilken grupp underlaget lämpar sig bäst för. 

Föreningsutveckling och engagemang

Taktiksnack – en liten men viktig bok för dig som sitter i ledningen för en förening. Den innehåller tips och kunskap om hur ni kan jobba för att skapa engagemang för er förening i ett modernt samhälle. Den behandlar frågor som varför det behövs en tydlig verksamhetsidé, hur engagemang och delaktighet ökar och vilka smarta rutiner som kan spara tid och huvdudvärk för styrelsen. Förutom boken finns också samtalsundelag att använda i en lärgrupp. 

Roller och tillhörande arbetsuppgifter i förening – en samling av förslag på arbetsuppgifter (och roller) som finns i en styrelse. Använd texten som en grundmall för att skapa er egen fördelning och lägg till saker som ni gör i er förening.

Ledarskap

Utveckla din grupp – ett material som hjälper dig att utveckla gruppen du är ledare för, stärka de individer som finns i gruppen och bidra både till deras idrottsliga och personliga utveckling på ett positivt sätt. Vi ger dig exempel på frågor att ställa under eller efter träningar, vid samlingar och genomgångar. (Tillgänglighetsanpassad sida)

Utveckla dig själv – ett material där du som ledare får ett antal reflektionspunkter som är lätta att använda i ditt vardagliga ledarskap. Du får perspektiv på hur du tänker och agerar som ledare, hur ni agerar tillsammans i ledargruppen och hur det påverkar era aktiva. Använd gärna frågorna för att analysera ditt eget ledarskap eller för dialog i din ledargrupp. (Tillgänglighetsanpassad sida)

Lärgruppsplan, ledarträffar – en lärgruppsplan som vänder sig till dig som är ledare och/eller tränare i föreningen, där ni kan diskutera policyfrågor, värderingar och annat som rör föreningen. Förslag på ämnen som tas upp är t ex hur er ledargrupp fungerar, hur vill ni arbeta, hur fungerar er förening, hur samverkar ledargruppen och föreningen?

Jämställdhet, inkludering och schyssta attityder

Snacka om det – samtalsunderlag för att skapa en schysst kultur fri från machokultur och sunkig jargong. Genomförs i lärgruppsform. Riktar sig mot barn- och unga 7 år och äldre.

Allt vi inte pratar om – samtalsunderlag för att motverka machokultur, sexism och trakasserier inom fritids- och idrottssektorn, framtaget av Make Equal. Frågorna riktar sig till alla som identifierar sig som killar och män, men fungerar även med viss omformulering att köra frågorna i könsblandade grupper eller bara för tjejer eller icke-binära 

Krishantering

Krisplan och krishantering – samtalsunderlag som underlättar för ledningen i en förening att ta fram en krisplan som skapar trygghet när/om krisen kommer. 

Trygga idrottsmiljöer

Barnens spelregler – en liten bok, skriven för både barn och vuxna, med sju regler om barns rättigheter inom idrotten. Förutom själva boken finns olika samtalsunderlag att använda för och med barn och unga eller för ledare och ledning i en förening. Barnens spelregler är Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott. 

Trygga idrottsmiljöer – ett stödmaterial som hjälper föreningar att skapa trygga idrottsmiljöer fria från våld, trakasserier, sexuella övergrepp och mobbing. Materialet är i första hand utformat för ledning och ledare i en förening.

Stopp! Min kropp! på fritiden Ett material från Rädda Barnen som vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Ekonomi

Föreningens intäkter
Kostnadsfri webbutbildning som hjälper föreningen att skapa en hållbar ekonomi. Utbildningspaketet består av sju olika delar som alla behandlar ett särskilt område. De olika delarna kan ses som helt fristående från varandra, eller som komplement, beroende på vad föreningen har intresse av att fördjupa sig i.