× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Utbildning/Folkbildning / Bokningsbara utbildningar

Bokningsbara utbildningar

I vårt utbildningsutbud finns ett antal utbildningar som du när som helst kan boka via våra idrottskonsulenter. De flesta kan genomföras digitalt, med reservation för vissa anpassningar av form och innehåll. Nedan ser du en lista över vårt basutbud. Om du vill diskutera innehåll, form eller boka en utbildning, kontaktar du din idrottskonsulent. Kom ihåg att vi alltid kan skräddarsy utbildningsinsatserna efter just din förenings behov. 

 

Tränar- och ledarskap

Introduktionsutbildning för tränare (3 timmar)
Kostnadsfri webbutbildning som ger dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare inom idrotten. 

Grundutbildning för tränare (ca 20-30 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som ger dig kunskaper i ledarskap och träningslära samt viktiga utgångspunkter för att skapa en utvecklande och inspirerande idrottsmiljö. 

Empowering Coaching – Motivationsutbildning (ca 3 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som skapar förståelse för hur kvalitativ motivation ska underhållas för att maximera upplevelsen för de aktiva.

Rörelserikedom del 1 – Grunder för ökad rörelserikedom (ca 2 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som ger en förståelse för konceptet rörelserikedom och verktyg för att implementera det i praktiken. 

Rörelserikedom del 2 – Movement preparation (ca 2,5 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som lär dig mer om rörelserikedom och ett nytt sätt att bedriva allsidig, rolig träning.

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, ÅFT (ca 3 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som lär dig att träna barn och ungdomar med rätt, allsidig, fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling.

Hur leder vi barn med särskilda behov? (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som ger dig strategier för att möta barn och ungdomar med ADHD/ADD 

Basutbildning för seniorledare
Kostnadsbelagd ledarutbildning (kostnadsfri under hösten 2021) för dig som leder, ska börja leda eller helt enkelt är nyfiken och intresserad av att veta mer om att leda seniorer i fysisk aktivitet och träning.

Skador, prestation och välmående

Akut skadeomhändertagande (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som syftar till att undvika skador genom rätt träning och utrustning, men också hur skador tas om hand på bästa sätt.

Hjärt- och lungräddning (ca 2 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som ger dig kunskap att ge HLR för att kunna rädda liv. Kursen innehåller många praktiska moment.

Knäkontroll (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som lär tränare, ledare, föräldrar samt spelare hur man kan träna knäkontroll med målsättningen att förebygga knäskador. 

Mental träning och idrottspsykologi (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som ger förutsättningar för att hantera tävlingssituationer utan nervositet och rädsla.

Kost för prestation och återhämtning (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning som ökar förståelsen för att vi behöver äta bra och näringsrik mat för att kunna prestera och orka med både idrott, skola och fritid.

Doping och kosttillskott (ca 5 timmar)
Kostnadsbelagd utbildning som lär dig vilka riskerna är medicinskt, fysiskt och psykiskt vid ett dopingmissbruk.

Schysstare på sociala medier
Kostnadsbelagd utbildning som skapar en förståelse bland barn att det de gör på sociala medier påverkar andra och som ger vuxna ökad kunskap och förståelse om vad som händer och hur de kan hantera det.

Föräldraskap 

Föräldrautbildning (ca 1 timme)
Kostnadsbelagd utbildning där du får veta mer om hur du kan hjälpa ditt barn att idrotta på sina egna villkor och utbildas i den takt det själv vill och behöver. 

Ekonomi

Bokföring för föreningar
Kostnadsbelagd utbildning med grundläggande kunskaper i bokföring där vi går igenom begrepp, struktur och Idrottens BAS-kontoplan samt praktiska exempel.

Redovisning med bokslut
Kostnadsbelagd utbildning med grundläggande kunskaper i redovisning där vi går igenom rapportförståelse, bokslut och deklaration. För att delta krävs att du genomfört kursen Bokföring för föreningar.

Föreningens intäkter
Kostnadsfri webbutbildning som hjälper föreningen att skapa en hållbar ekonomi. Utbildningspaketet består av sju olika delar som alla behandlar ett särskilt område. De olika delarna kan ses som helt fristående från varandra, eller som komplement, beroende på vad föreningen har intresse av att fördjupa sig i.

Föreningslära

Idrottens föreningslära (ca 2,5 timme)
Kostnadsbelagd utbildning där vi bidrar med tips, verktyg och inspiration för att arbeta mot en vision, och ni får själva ta fram konkreta tips på hur er förening ska utvecklas. 

Utbildning för föreningsledare
Kostnadsfri webbutbildning som ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten. Den behandlar bland annat frågor som demokrati, verksamhetsidé, värdegrund och om hur en förening kan fånga upp och bibehålla människors engagemang.