Hem / Bidrag och stöd / Särskilda stöd i coronatider

Särskilda stöd i coronatider

Här hittar du information om stöd som särskilt formats för att kompensera för ekonomiska förluster i och med corona samt underlätta för föreningar att bibehålla och/eller ställa om sin verksamhet. 

Kompensationsstöd för corona

Regeringen har, med anledning av coronapandemin, beslutat om ett andra stödpaket till idrotten på 1 miljard kronor. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Det huvudsakliga syftet för stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang.

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Föreningar kommer att kunna ansöka om stödet i två omgångar:

  • Ansökningsomgång 1 från 15 oktober-26 oktober kl 12.00 för ekonomiska förluster för kvartal 3.
  • Ansökningsomgång 2 från mitten av januari (datum ej satt) för ekonomiska förluster för kvartal 4. 

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. 

Läs mer om kompensationsstödet här. 

Nya möjligheter till projektstöd

För att i coronatider underlätta för föreningar att bibehålla och anpassa sin verksamhet har riktlinjerna för projektstöd justerats. Justeringarna handlar dels om ett helt nytt område inom projektstödet och dels om utökade möjligheter att söka stöd för ordinarie verksamhet inom projektstödet för inkludering av nyanlända.

Kort om projektstöd

  • RF-SISU Västerbotten handlägger ansökan och beslutar om fördelning av stödet, utifrån gällande riktlinjer.
  • Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.
  • Medel beviljas i första hand för att täcka kostnader för att ställa om verksamhet som tydligt påverkats av coronarestiktionerna. Området är aktuellt till och med 31 december 2020. 
  • Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (ev tillsammans med konsulent) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. 
  • Maxbelopp 25 000 kr.

Läs mer om de nya riktlinjerna för projektstödet.