Hem / Bidrag och stöd / Särskilda stöd i coronatider

Särskilda stöd i coronatider

Här hittar du information om stöd som särskilt formats för att kompensera för ekonomiska förluster i och med corona samt underlätta för föreningar att bibehålla och/eller ställa om sin verksamhet. 

Kompensationsstöd för corona

Regeringen har beviljat särskilt stöd till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten. Här hittar du all information om kompensationsstödet.

Nya möjligheter till projektstöd

För att i coronatider underlätta för föreningar att bibehålla och anpassa sin verksamhet har riktlinjerna för projektstöd justerats. Justeringarna handlar dels om ett helt nytt område inom projektstödet och dels om utökade möjligheter att söka stöd för ordinarie verksamhet inom projektstödet för inkludering av nyanlända.

Kort om projektstöd

  • RF-SISU Västerbotten handlägger ansökan och beslutar om fördelning av stödet, utifrån gällande riktlinjer.
  • Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.
  • Medel beviljas i första hand för att täcka kostnader för att ställa om verksamhet som tydligt påverkats av coronarestiktionerna. Området är aktuellt till och med 31 december 2020. 
  • Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (ev tillsammans med konsulent) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. 
  • Maxbelopp 25 000 kr.

Läs mer om de nya riktlinjerna för projektstödet.