Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd (fd Idrottslyftet) / Stöd till föreningar inom mindre SF

Stöd till föreningar inom mindre SF

RF-SISU Västerbotten vill skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma vision, Strategi 2025. En del i det arbetet är att bistå med hjälp till våra mindre specialidrottsförbund (SF) när det gäller att fördela medel med inriktning mot barn- och ungdomsidrott. Därför kan du som förening inom ett mindre SF söka ett särskilt projektstöd. 

Vilka idrotter rör det?

Nedan listas de idrotter som tillhör ett mindre specialidrottsförbund. Ingår din förening i någon av dessa idrotter kan du söka Projektstödet riktat mot mindre SF som RF-SISU Västerbotten under 2021 fördelar: 

 • Biljard
 • Boule
 • Casting
 • Dart
 • Draghundsport
 • Dragkamp
 • Gång och vandring
 • Issegling
 • Mångkamp
 • Racerbåt
 • Varpa

Ansökningsområden

Projektstöd går att söka genom insatser som syftar till att:

 • få fler barn att stanna kvar i idrotten (fokus på barn och unga 13-20 år).
 • utbilda barn- och ungdomsledare.

Få barn att stanna kvar i idrotten

Projekt ska beviljas för att:

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
 • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Projekt beviljas för:

 • idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur
 • när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Avgränsningar och förtydligande

Projektstöd ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. 

Vi beviljar inte stöd för:

 • läger, vilka betraktas som ordinarie verksamhet. 
 • inköp av material för ordinarie verksamhet. Material som kan bekostas av Projektstöd ska användas för en anpassning av idrottsytan som syftar till en förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. 
 • att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Ansökan

Din förening skapar en ansökan via idrottsmedelapplikationen under Projektstöd IF 2020/2021 – DF. Potten är begränsad så först till kvarn gäller.

Kontakt

Har du frågor kring projektstödet, kontakta din konsulent alternativt sakkunnig Linda Hjortborg.

Har du frågor om stöd för insatser riktade mot idrottssvagare områden, kontakta Ola Svensson.