Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd (fd Idrottslyftet) / Inkludering av nyanlända

Inkludering av nyanlända

På många platser i Västerbotten har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träningsmöjligheter och sammanhang till nyanlända personer. För att ge ytterligare kraft åt det arbetet finns ett särskilt projektstöd med fokus på inkludering av nyanlända.

En ökad inkludering leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. RF-SISU Västerbotten vill stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra till både integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025, där ett av de prioriterade områdena handlar om att skapa ett livslångt idrottande för alla. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft som motverkar segregation och utanförskap.

Projektstödets inriktning

Projektstödet ska användas för att:

  • Höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen, med målet att normer och strukturer som motverkar/försvårar inkludering av individer synliggörs, ifrågasätts, utmanas och förändras.
  • Bedriva inkluderande verksamhet och göra riktade insatser för nyanlända.

Avgränsningar 

Projektstödet ska normalt sett användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling i er förening. Under tiden för gällande coronarestriktioner har avgränsningarna justerats och stödet inkluderar nu även ordinarie eller löpande verksamhet, som till exempel kostnader för material. Individuella kostnader, som individers medlems- eller träningsavgifter ersätts ej. 

Bedömningskriterier för projektstödet

I bedömningen av din ansökan tar vi hänsyn till följande kriterier: 

  • Långsiktighet
  • Föreningsutveckling
  • Målgruppens involvering
  • Jämställdhet
  • Samverkan

Så ansöker du

Själva ansökan görs via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline. Välj Projektstöd IF 2020/2021 - Idrott för nyanländaTa gärna kontakt med din idrottskonsulent innan du ansöker. Våra idrottskonsulenter kan bistå med värdefulla tips och inspel. 

Krav på återrapoortering

Den statsning du beviljats stöd för återrapporteras i idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline efter avslut eller senast 30 januari 2021. Observera att återrapport måste godkännas innan nya medel kan beviljas. Vid utebliven återrapport ska föreningen betala tillbaka beviljade medel tillbaka.