Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd (fd Idrottslyftet)

Projektstöd (fd Idrottslyftet)

Under 2020–2021 kan idrottsföreningar söka projektstöd (fd Idrottslyftet) för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Västerbottens idrottskonsulenter. Här hittar du din idrottsskonsulent.  

Sista ansökningsdag för att få medel under 2021 är den 31 oktober. Dvs from den 1 november är alla möjligheter till ansökningar stängda.

Syftet med våra olika former av projektstöd är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma vision, Strategi 2025.

För att nå målen i Strategi 2025 arbetar vi utifrån fem prioriterade utvecklingsresor:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap 

Tre typer av projektstöd

Det finns tre olika typer av projektstöd att söka:

Projektstöd för anläggningar

Det kommer fortsatt vara möjligt för idrottsföreningar att, via sitt distriktsidrottsförbund, ansöka om stöd för att bygga idrottsanläggningar. Läs mer om projektstöd för anläggningar.

Projektstöd med inriktning mot inkludering av nyanlända

Idrottsföreningar kommer även framåt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten. Läs mer om projektstödet med inriktning mot idrott för nylända

Projektstöd med inriktning mot barn- och ungdomsidrott

Projektstödet med inriktning mot barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Detta stöd går att söka med fokus på följande områden:

  • Utveckling av barn- och ungdomsidrott med fokus på målgruppen 13–20 år
  • Utbildning av barn- och ungdomsledare.
  • Utveckling av föreningar i idrottsvagare områden*
  • Bibehållen verksamhet under coronarestriktioner (tillfälligt extra område). 

Läs mer om projektstödet med inriktning mot barn- och ungdomsidrott.

*ett idrottssvagare område är ett område där deltagandet i idrottsförening är lågt och/eller där det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna utifrån ett geografiskt perspektiv. 

Gör en ansökan

Alla ansökningar görs i första hand via din idrottskonsulent på RF-SISU Västerbotten. För idrottspecifika statsningar går det även att söka projektstöd från ditt specialidrottsförbund (gäller ej för stödet riktat mot idrottsvagare områden). För att få veta mer om hur du söker projektmedel eller för att få tips och idéer, kontakta din idrottskonsulent.

Fler instruktioner för hur en ansökan skapas och skickas in hittar du här