Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

RF-SISU Västerbotten vill vara idrottsföreningars och idrottsförbunds bästa vän och stöd i vardagen. Stödet vi erbjuder kan innefatta ekonomiska bidrag, men kan också vara andra typer av stöd, till exempel stöd för kommunikation, administration, ekonomi, rådgivning kring lagar och juridik eller utförande av praktiska tjänster. Nedan listas alla stödformer som vi kan erbjuda din förening eller ditt förbund. 

När det gäller det ekonomiska stödet gäller från och med 1 januari 2020 nya regler, efter beslut av Riksidrottsstyrelsen. Målet med de nya reglerna är att bidragen som vi fördelar tydligare ska verka för att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställdhet prioriteras och att alla kan delta i idrotten oavsett förutsättningar. Detta hänger ihop med målen i idrottens gemensamma vision, Strategi 2025. Läs mer om hur de nya ekonomiska stödformerna påverkar förbund och föreningar. 

Stöd för idrottsföreningar i Västerbotten

 • Konsulentstöd
  Alla föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Västerbotten knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. Är du osäker på vilken konsulent som ansvarar för din förening? Kontakta Susanne Sjöström, 090-695 56 03, så guidar hon er rätt.

 • Idrottsservice
  Vårt helägda sociala företag Idrottsservice erbjuder hjälp med allt från bokföring och redovisning till gräsklippning och lokalskötsel – allt för att underlätta för föreningarna och ge mer tid åt idrott. Läs mer om Idrottsservice tjänster.
   
 • Idrottslyftet (ersätts av nytt stöd)
  Det ekonomiska stöd som tidigare hette Idrottslyftet försvinner från 1 januari 2020. Läs mer här om hur det ersätts.
 • Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
  LOK-stöd är ett ekonomsikt stöd som kan sökas av alla idrottsföreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund med medlemskap i Rikdsidrottsförbundet, och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer om LOK-stöd här.
 • IdrottOnline
  RF-SISU Västerbotten erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system. Detta kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen. Läs mer om vårt Idrottonline-stöd.
 • Skattefrågor
  RF-SISU Västerbotten samarbetar med Skatteverket för att idrottsföreningar och förbund ska få hjälp med frågor om skatter och avgifter. Vid skattefrågor – läs mer här.

Stöd för specialdistriktsförbund (SDF) i Västerbotten

 • Konsulentstöd
  Alla SDF har en idrottskonsulent hos RF-SISU Västerbotten knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just ditt förbund? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter. Osäker på vilken konsulent som ansvarar för din förening? Kontakta Susanne Sjöström på This is a mailto link eller 090-695 56 03, så guidar hon er rätt.

 • Idrottsservice
  Vårt helägda sociala företag Idrottsservice erbjuder hjälp med allt från bokföring och redovisning till gräsklippning och lokalskötsel – allt för att underlätta för föreningarna och ge mer tid åt idrott. Läs mer om Idrottsservice tjänster.

 • Verksamhetsbidrag / SDF-bidrag
  RF-SISU Västerbotten ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten i distriktet. Läs mer om verksamhetsbidrag/SDF-bidrag.
 • IdrottOnline
  RF-SISU Västerbotten erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system. Detta kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen. Läs mer om vårt Idrottonline-stöd.