Idrottens dag

Alla har rätt till ett rörelserikt liv. Därför arrangerar vi årligen Idrottens dag – en kul dag med aktiviteter för att fler ska upptäcka det härliga med att vara i rörelse. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta, hela livet.

Vad är Idrottens dag?

Idrottens dag är framför allt en rolig dag med en massa prova-på-aktiviteter, som syftar till att fler ska få uppleva rörelseglädje. Men det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Läs mer om vikten av ökad fysisk aktivitet och rörelse.

Idrottens dag för skolor 25 september

I år genomförs Idrottens dag fredag 25 september, i och för skolan. Det är en del av EU:s satsning European School Sports Day, som arrangeras tillsammans med skolbarn över hela Europa. Målet är att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet. I Västerbotten kommer två lite större evenemang att arrangeras på Ersängsskolan i Umeå och Anderstorpsskolan i Skellefteå, två skolor vi har en överenskommelse med inom projektet rörelsesatsningen i skolan. På dessa skolor medverkar även det lokala föreningslivet och arrangerar aktiviteter.

Därtill kommer andra av våra övriga överensekommelseskolor inom ramen för rörelsesatsningen att arrangera mindre evenemang på sin skola där barn och pedagoger sätter skolan i rörelse.

Sammantaget blir det en manifestation för alla barns rätt till ett rörelserikt liv, för vi vet att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa.

Nationell satsning och en del av European Week of Sports

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans oss på RF-SISU Västerbotten och övriga RF-SISU-distrikt i Sverige. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.