Hem / Vi arbetar med / Rörelserikedom / Rörelsesatsningar i Västerbotten

Rörelsesatsningar i Västerbotten

I Västerbotten görs många satsningar för att främja rörelserikedom i samhället. Några exempel är rörelsesatsningen i skolan, Change the Game, EMÅ-projektet och Idrottens dag. Här kan du läsa mer om dessa satsningar.

Rörelsesatsningen i skolan

Med rörelsesatsningen i skolan vill vi skapa miljöer som tillåter barnen att använda sin fantasi och som uppmanar till lek och rörelse. Det kan handla om rörelsebanor på skolgården, i skolkorridoren eller rörelserika skolvägar – allt för att få fler barn fysiskt aktiva och på så sätt göra dem mer välmående och ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och på fritiden. Läs mer om rörelsesatsningen i skolan. 

Idrottens dag

Idrottens dag är framför allt en rolig dag med en massa prova-på-aktiviteter, som syftar till att fler ska få uppleva rörelseglädje. Men det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta, hela livet.

Idrottens dag är ett nationellt koncept som ägs av Riksidrottsförbundet och arrangeras på flera platser i Sverige. I Västerbotten har Idrottens dag framför allt arrangerats i Skellefteå. Läs mer om Idrottens dag och hur/var den arrangeras i år.

Change the Game

Genom initiativet Change the Game har frågan om rörelserikedom (eller rörelseförståelse) tydligt hamnat på agendan i Umeå. Change the Game startades 2014 av fastighetsbolaget Balticgruppen med syftet att bidra till hållbar, social samhällsutveckling genom rörelserikedom. Change the Game skapar både egna evenemang – varav det största är det årliga evenemang i Umeå – och samverkar med en rad andra nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap om rörelserikedom till såväl barn och ungdomar som ledare, lärare och föräldrar. RF-SISU Västerbotten är en samverkanspartner till Change the Game. Läs mer om Change the Game.

Change the Game on tour

För att bära ut kunskap om rörelserikedom till övriga kommuner i länet genomförde vi under under hösten 2018 Change the Game on tour och besökte ytterligare sju kommuner.  Tillsammans med Change the game och i samverkan med skolor och landsting arrangerades aktivitetsdagar för skolbarn och kunskapshöjande seminarier för verksamma inom skolan, idrottsledare och föräldrar. Här kan du läsa om hur det såg ut när vi besökte Nordmaling, Robertsfors och Vindeln.

EMÅ-projektet

För att kraftsamla kring rörelserikedom bildades hösten 2016 Rådet för rörelserikedom i Umeå. Genom detta nätverk har projektet EMÅ skapats, där målet är att verka för att stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem ska bli mer rörelserika, framför allt med fokus på barn och unga. EMÅ-projektet förhåller sig till ett 360-perspektiv, där olika delar av barnens vardag ska kunna bidra till ökad rörelserikedom. Skolan är en självklart en av flera viktiga platser, och ingår som en del av vårt uppdrag inom rörelsesatsningen i skolan. EMÅ-projektet fungerar just nu som pilot för andra kommuner i länet.