SPEY

Sport for Prevention of Extremism in Youth – SPEY 

SPEY-projektet kombinerar idrottsaktivitet och bildning i syfte att adressera faktorer för ungdomsradikalisering. Projektet har ett stort fokus på jämställdhet.

Program och verktyg har utvecklats för att stödja genomförandet av EU: s riktlinjer för fysisk aktivitet. SPEY syftar också till att bidra till genomförandet av rådets rekommendationer om hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Projektet kombinerar sport, utbildning och nätverkande för att stärka den sociala sammanhållningen. Genom de faktorerna erbjuds ett prosocialt sportprogram i syfte att minimera de faktorer som bidrar till våldsamma idéer och beteenden hos ungdomar.