SPEY

Sport for Prevention of Extremism in Youth – SPEY 

EU-projektet SPEY handlar om hur idrotten som samhällsaktör kan förhindra ungdomar och unga vuxna från att hamna i radikaliserade miljöer. Genom en forskningsbaserad arbetsmetod har ett prosocialt idrottsprogram tagits fram, som beskriver hur man kan minimera faktorer som bidrar till våldsamma idéer och beteenden hos ungdomar och hur man genom idrottsaktiviteter istället kan föra in dessa individer på andra livsbanor. 

Projektet kombinerar idrottsaktivitet och bildning i syfte att adressera faktorer för ungdomsradikalisering. Projektet har ett stort fokus på jämställdhet, och program och verktyg har utvecklats för att stödja EU:s riktlinjer för fysisk aktivitet.

Seminarium i Umeå 5 maj

5 maj, kl. 10.00-12.10 presenteras projektets resultat under ett seminarium på Folkets hus i Umeå. Under seminariet kommer ledande forskare inom området att presentera forskningsstudie som projektet och projektets program bygger på. 

Seminariet kan vara till nytta för aktörer som på olika sätt jobbar med ungdomar och unga vuxna som befinner sig i utsatta livssituationer. 

Vi rekommenderar seminariet till: 

• Idrottsföreningar som vill utveckla sitt inkluderingsarbete 

• Organisationer som jobbar med flyktingar 

• Ideella och idéburna föreningar med fokus på inkludering 

• Kommunala fritidsförvaltningar 

• Universitetsstudenter med idrotts- eller humaniora-inriktning 

Eller till dig som privatperson som är intresserad av att ta del av denna studie. 

Seminariets program: 

10.00 - 10.20 Registration of the participants 

10.20 - 10.30 Welcoming words from the Swedish Sports Confederation 

10.30 - 10.50 Preventing and countering radicalization through sport
Speaker: Daniel Mateu, Specialist in Analysis of Jihadist terrorism, Insurgencies, and Radical Movements, researcher of the University of Cordoba,Spain 

10.50 - 11.05 Presentation of the SPEY project
Speaker: Milena de Murga, Director of the Department of social affairs and international projects, Union of Sportive Federations of Catalonia, Spain 

11.05 - 11.20 SPEY Sport Programme (online presentation)
Speaker: Alla Krinitsyna, Social psychologist, project coordinator, Union of Sportive Federations of Catalonia, Spain 

11.20 - 11.40 SPEY project Outcomes
Speaker: Manuel Moyano, Scientific director of Director of the SPEY project, University of Cordoba, Spain 

11.40 - 12.10 Questions from the audience and seminar conclusions 

12.10 Lunch for the participants 

Anmälan:

Anmäl dig här, senast 28 april