Hem / Vi arbetar med / Projekt / PARAdig

PARAdig – dubbla karriärer bland para-idrottare

PARAdig är ett projekt i Europeiska unionens Erasmus-plus program Sport. Syftet är att underlätta för para-idrottare att kunna ha dubbla karriärer, dvs. både en sportslig och en civil. Målet är att visa upp goda rutiner och exempel på hur dubbla karriärer kan bedrivas samt erbjuda en unik lärplattform för para-idrottare.

Förutom vi deltar även samarbetspartners från Grekland, Italien, Kroatien, Serbien, Bulgarien och Irland

Läs mer om projektet på projektets facebooksida eller webbplats