Hem / Vi arbetar med / Projekt / Outdoor against cancer

Outdoor against cancer

Outdoor against Cancer: my goal (OaC) är ett EU-finansierat Erasmus+ Sport projekt som i Sverige drivs av RF-SISU Västerbotten, Region Västerbotten, och Umeå universitet. OaC:s syfte är att öka medvetenheten om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet både för att förebygga cancer och för att förbättra prognosen för de som redan drabbats av cancer.

Fysisk aktivitet under terapi och efterbehandling hos cancerpatienter visar mångsidiga positiva effekter. Inte bara på fysiologiska funktioner, trötthet, depression och livskvalitet, men också på överlevnadschans.

Detta europeiska projekt fokuserar på högre deltagande från cancerpatienter, deras familjer och vänner, i särskilt utomhusaktiviteter. Läs mer här.