Hem / Vi arbetar med / Projekt

Projekt

Vi driver ett antal projekt, både lokala i egen regi och EU-projekt i samarbete med idrottsorganisationer i andra länder. Såväl det lokala som det internationella perspektivet behövs för att få så många infallsvinkar som möjligt på hur vi kan utveckla idrotten och vårt arbete.

Just nu driver vi exempelvis projektet Rörelsesatning i skolan,  som syftar till att få fler barn att vara fysiskt aktiva. Vi är också delaktiga i EU-projektet GETZ – Gender Equality Toolkit for generation Z, som lyfter frågor om jämställdhet. I vänstermenyn kan du läsa mer om våra aktuella projekt, och hittar även information om några av våra avslutade projekt.

Har du en idé till ett projekt som vi kan driva tillsammans, något som gynnar idrotten på kort eller lång sikt – kontakta Simon Toots, projektansvarig på RF-SISU Västerbotten.