Hem / Om oss / Årsmöte

Årsmöte

Årsmötet är RF-SISU Västerbottens högsta beslutande organ. Den hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) i Västerbotten utser. Föreningsrepresentanter får också gärna närvara, men saknar beslutsrätt.

Årsmötet hålls på distans 

Årsmötet 2021 hålls på distans 28 april kl 18 på grund av den pågående situtationen med Coronaviruset. För att säkerställa att allt fungerar kommer vi att genomföra ett test 26 april där den som vill kan prova att koppla upp sig. Vi återkommer med information om hur du kan ansluta dig till mötet.

Årsmöteshandlingar 2021

Protokoll från årsmötet

Föredragningslista och röstlängd

Årsberättelse 2020 RF-SISU Västerbotten

Valberedningsens förslag

Granskningsrapport lekmannarevisor

Årsredovisning RF-SISU Västerbotten

Styrelsens förslag – Verksamhetsinriktning och ekonomisk plan