Hem / Om oss / Årsmöte

Årsmöte

Årsmötet är RF-SISU Västerbottens högsta beslutande organ. Den hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) i Västerbotten utser. Föreningsrepresentanter får också gärna närvara, men saknar beslutsrätt.

Årsmötet hålls på distans 

Årsmötet 2020 hålls på distans 23 april kl 17.30 på grund av den pågående situtationen med Coronaviruset. För att säkerställa att allt fungerar kommer vi att genomföra ett test 21 april kl 17.30 där den som vill kan prova att koppla upp sig. Vi återkommer med information om hur du kan ansluta dig till mötet.

Inbjudan skickades ut i februari och anmälan var senast 20 mars. Kallelse skickas ut 3 april.

Förslag till valberedning – senast 15 januari
Förening samt SDF inom distriktet får ge förslag till valberedningen – skicka förslag till This is a mailto link senast 15 januari.

Motioner till årsstämman – senast 15 januari
Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp – skicka förslag till This is a mailto link senast 15 januari.

Årsmöteshandlingar 2020

Föredragningslista RF-SISU

Föredragningslista SISU

Årsberättelse SISU 2019

Årsberättelse VIF 2019

Årsredovisning SISU

Årsredovisning VIF

Beslutade förslag från styrelsen

Beslutade förslag från Valberedningen

Beslutat Verksamhetsinriktning 2020-21

Granskningsrapport lekmannarevisor